Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas komisija > Valsts valodas komisijas struktūra     
   Latviešu valodas attīstības apakškomisija     

Drukāt         

    
      

LATVIEŠU VALODAS ATTĪSTĪBAS

APAKŠKOMISIJA

Mērķis: Izstrādāt galveno pasākumu kopumu, lai veicinātu latviešu valodas kā valsts valodas ilgtspēju, daudzfunkcionālu lietošanu un attīstību atbilstoši mūsdienu prasībām.

Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai

1 Regulāri analizēt latviešu valodas sociolingvistisko situāciju un izstrādāt prognozes un ieteikumus.

2. Veicināt mūsdienīgu, dažādiem valodas lietotājiem nepieciešamu gramatiku izstrādi un to publicēšanu,

     mūsdienīgu, dažāda apjoma un dažādiem lietotājiem atbilstošu vārdnīcu izstrādi,

     veicināt latviešu valodas sociālo un teritoriālo paveidu izpēti.

3.Veicināt latviešu valodas kvalitātes paaugstināšanu:

     latviešu valodas kā speciālā lietojuma līdzekļa izkopšanu;  terminoloģijas attīstību atbilstoši visu nozaru vajadzībām, Latvijai integrējoties starptautiskajās struktūrās;

     optimālu latviešu valodas tulkojamības nodrošināšanu Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

4. Veicināt latviešu valodas mantojuma apzināšanu, sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu.

 

     

 
Jūs esat 5413856. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs