Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas komisija > Valsts valodas komisijas struktūra     
   Valsts valodas komisijas locekļi     

Drukāt         

    
    

Komisijas priekšsēdētājs:

Andrejs Veisbergs – Dr. habil. philol., LU prof., LU Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas vadītājs, Eiropas Savienības sertificēts tulks

 Komisijas locekļi:

 Ludmila Azarova-Vāciete – rakstniece, LZA goda locekle

Maija Baltiņa – Dr. philol., Ventspils augstskolas asoc. prof., LU Matemātikas un informātikas institūta vad. pētniece

Māris Baltiņš – Dr. habil. med., LU prof., Medicīnas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs

Ina Druviete – Dr. habil. philol., LU prof., LZA kor. loc., LR 8. Saeimas deputāte

Dzintra Hirša – Dr. philol., LU LVI pētniece

Marta Jaksona – Tulkošanas un terminoloģijas centra direktore

Ivars Kalviņš – Dr. habil. chem., LZA īst. loc., Organiskās sintēzes institūta direktors

Lidija Kravčenko – Rīgas Ukraiņu skolas direktore, IZM konsultatīvās padomes mazākumtautību jautājumos priekšsēdētāja

Janīna Kursīte – Dr. habil. philol., LU prof., LZA īst. loc., LU Filoloģijas fakultātes dekāne

Dace Markus – Dr. habil. philol., LU prof., LZA īst. loc., LU Baltu filoloģijas nodaļas vadītāja

Ilmārs Mežs – Dr. hist., Starptautiskās migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājs

Valdis Rūmnieks  – Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, Latvijas Radošo savienību padomes priekšsēdētājs

Jānis Sīlis – Dr. philol, Ventspils augstskolas asoc. prof., Tulkošanas studiju fakultātes dekāns, Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Valentīna Skujiņa – Dr. habil. philol., Liepājas PA prof., LZA īst. loc., LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja, LU LZA Terminoloģijas nodaļas vadītāja

Jānis Stradiņš – Dr. habil. chem., LU prof., LZA īst. loc., LZA prezidents,

Jānis Valdmanis – Dr. habil. philol., LU prof., LZA kor. loc., LU LVI direktors

Andrejs Vasiļjevs  –  SIA “Tilde” programmu izstrādes direktors

     

 
Jūs esat 5486325. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs