Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Informācija par 11. starptautisko zinātnisko konferenci «Vārds un tā pētīšanas aspekti»     

Drukāt         

(Dalībnieka anketa)
(Konferences programma)
    
    

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas

Latviešu valodas katedra

aicina piedalīties 11. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI

2006. gada 30. novembrī — 1. decembrī

  Dalībnieka pieteikumu (pievienotā veidlapa) lūdzam atsūtīt konferences zinātniskajai komitejai (pa pastu, e-pastu vai faksu) līdz 2006. gada 6. oktobrim.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu.

Konferences darba sākums: 30. novembrī — plkst.14.00, 1. decembrī — plkst.9.40.

Sagatavotos rakstus iespējams iesniegt publicēšanai recenzējamā rakstu krājuma «Vārds un tā pētīšanas aspekti» 11. laidienā (iznāks 2007. gada novembrī). Raksta noformēšanas un iesniegšanas prasības saņemsit konferences laikā.

Dalības maksa: Ls 15,-

Lūdzam samaksāt, ierodoties konferencē vai ar pārskaitījumu:
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, PVN reģ. Nr. LV90000036859, Liepāja, Lielā iela 14; Valsts kase, kods TRELLV21, konta Nr. LV52TREL2150190030100, ar norādi «Vārds un tā pētīšanas aspekti».

Konferences «Vārds un tā pētīšanas aspekti» zinātniskās komitejas adrese:

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Latviešu valodas katedra
Lielā iela 14
Liepāja LV 3401
Tālrunis 34 25204
Fakss (371) 3424223
e-pasts: balti@lieppa.lv

Ja vajadzīgas naktsmītnes, lūdzam tās rezervēt, izmantojot viesnīcas «Līva» mājaslapu: www.liva.lv (rezervēšanas veidlapa atrodama sadaļā «Rezervēšana»).

 Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētāja:

Dr.habil.philol. prof. Benita Laumane

 

11. starptautiskā zinātniskā konference

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI

DALĪBNIEKA ANKETA

  

Vārds, uzvārds …..........................................................................

Zinātniskais (akadēmiskais) grāds …...........................................

Darba vieta, amats….....................................................................

..........................................................................................................

Adrese (e-pasts, tālrunis, fakss, darbavietas vai mājas adrese) ….....

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Referāta temats …...........................................................................

............................................................................................................

Referāta materiālu demonstrēšanai nepieciešamā aparatūra

…………………………………….........................…………………………

Referāta īsa anotācija ................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Referātam nepieciešamā aparatūra ..............................................

  datums             .....................................            paraksts......................

     

 
Jūs esat 5486304. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs