Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres starptaustiskā zinātniskā konference «Valodu kontakti un mijiedarbība»     

Drukāt         

    
    

Latvijas Universitātes
Latviešu valodas institūts

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres
starptautiskā zinātniskā konference

VALODU  KONTAKTI UN  MIJIEDARBĪBA

  

Rīgā, Akadēmijas lauk. 1
LZA Senāta sēžu zālē (2. st.)

2005. gada 22. un 23. februārī.

Konferences programma

Otrdiena, 22. februāris

Sēdi vada Ilga Jansone, Anatolijs Nepokupnijs.

10.00 Konferences atklāšana.

10.20 Anatolijs Nepokupnijs (Kijeva). К истолкованию прус. dragios E 386 'Hefen' как соответствия лтш. dradži 'вытопки'.

10.40 Daļa Kiseļūnaite (Klaipēda). Kalbų kontaktai Kuršių nerijos kuršininkų tarmės leksikoje: paukščių pavadinimai.

11.00 Ojārs Bušs (Rīga). Somugrisko adstrātu Mārcienas pagasta toponīmijā meklējot.

11.20 Malgožata Ostruvka (Varšava). Следствия контактов польского и русского языков в речи поляков Латгалии.

11.40 Māris Baltiņš (Rīga). Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas (1919–1921) darbības pamatnostādnes. 

12.00–13.30 Pusdienas pārtraukums.

1. sekcija

Sēdi vada Laimute Balode, Daļa Kiseļūnaite.

13.30 Laimute Balode (Rīga/Helsinki). Par latviešu toponīmijas lituānismu identificēšanas kritērijiem.

13.50 Daiva Sinkevičūte (Viļņa). Dėl ežero vardo Vindaráikas (Víevis) ir kitų onimų su šaknimi vind- kilmės.

14.10 Renata Endzelīte (Kauņa). Pastabos apie šiaurės vidurio Lietuvos sudurtinius vietovardžius.

14.30 Pauls Balodis (Rīga). Cilvēka ārējā izskata motivēti uzvārdi.

14.50 Mirdza Krastiņa (Sollentuna). Silēzijas nosaukuma izcelsmes vēsture.

2. sekcija

Sēdi vada Irena Smetoniene, Daiga Joma.

 13.30 Irena Smetoniene (Viļņa). Adresato poveikio priemonės reklamos tekstuose.

13.50 Gunta Ločmele (Rīga). Dažas kultūru īpatnību izpausmes reklāmas kampaņu krāsu un teksta mijiedarbībā.

14.10 Vineta Poriņa (Rīga). Daži valodu kontaktu sociolingvistiskie aspekti.

14.30 Daiga Joma (Rīga). Interese par latviešu valodas jautājumiem valodu mijiedarbībā.

14.50 Laura Tidriķe (Rīga). Krievu valodas loma latviešu jauniešu saziņā.

15.10–15.40 Pārtraukums.

Sēdi vada Dzintra Hirša, Ojārs Bušs.

15.40 Solvita Labanauskiene (Viļņa). Latviški augalų pavadinimai J. A. Pabrėžos darbuose.

16.00 Miroslavs Jankovjaks (Varšava). Социолингвистическая ситуация белорусов на белорусско-русском пограничье.

16.20 Anna Daugaviete (Sanktpēterburga). Zilbes tipi un latviešu izlokšņu klasifikācija Annas Ābeles darbos.

16.40 Grāmatu "Onomastica Lettica 2" un E. Kagaines monogrāfijas "Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs" atvēršana.


Trešdiena, 23. februāris

Sēdi vada Anna Stafecka, Andrejs Bankavs.

9.30 Igors Koškins (Rīga). Latv. lielie ļaudis, senkrievu добрии людие, viduslejasvācu gude lude: kopīgais un atšķirīgais formulas attīstībā.

9.50 Andrejs Bankavs (Rīga). Valodu kontaktu atspoguļojums bilingvālajā leksikogrāfijā.

10.10 Olga Billere (Rīga). Franču un latviešu valodas sakāmvārdu salīdzinošā analīze.

10.30 Andrejs Veisbergs (Rīga). Tulkojumu ietekme uz latviešu valodas leksiku 21. gs. sākumā.

10.50–11.20 Pārtraukums.

Sēdi vada Ieva Zuicena, Juris Baldunčiks.

11.20 Maija Brēde (Rīga). "Trojas zirdziņi" latviešu runā un rakstos.

11.40 Juris Baldunčiks (Ventspils). Ar leksikas aizgūšanu saistītie jēdzieni un terminoloģija mūsdienu latviešu valodniecībā.

12.00 Ieva Zuicena (Rīga). Svešvārdu atveide normatīvajās vārdnīcās.

12.20 Arvils Šalme (Rīga). Valodas mācīšanas metodikas terminu aktualizācijas jautājumi.

12.40 Vineta Ernstsone (Rīga). Interjekcijas latviešu sarunvalodā – valodu konkurences liecinieces.

13.00–14.00 Pusdienas pārtraukums.

Sēdi vada Valentīna Skujiņa, Ojārs Bušs.

 14.00 Valentīna Skujiņa (Rīga). Salikteņi G. Manceļa vārdnīcā (1638): strukturāli semantiskais raksturojums.

14.20 Mudīte Smiltena (Rīga). Frazeoloģismu ligzdas ar atslēgas vārdiem Dievs un velns vācu un latviešu valodā.

14.40 Kristīne Užule un Vladislavs Užulis (Rīga). Latvian Russian: myth or reality?

15.00 Aldis Lauzis (Rīga). Kontaktvalodu analītiskuma spiediens uz latviešu valodas sintaksi.

 15.20 Konferences noslēgums (9. stāvā).

     

 
Jūs esat 5486290. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs