Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Ielūgums uz 41. Artura Ozola dienas konferenci     

Drukāt         

(Ielūgums uz 41. Artura Ozola dienas konferenci)
    
    

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Filoloģijas fakultāte
Baltu valodu katedra

Rīga

2005. gada 18. un 19. martā

Aicinām piedalīties

41. Artura Ozola dienas
konferencē

Valodas mainīgums un attīstība

Konferencē aplūkos gan teorētiskas problēmas, kas saistītas ar valodas mainīgumu, variativitāti un attīstību, gan atsevišķus konkrētu valodu diahronisko un sinhronisko problēmu jautājumus.

Konference notiks

2005. gada 18. un 19. martā

Darba valodas:

latviešu,

lietuviešu,

angļu,

vācu.

Referātu tēmu pieteikumus un īsu anotāciju (ap 250 vārdu)
gaidīsim
līdz 2005. gada 10. janvārim

Sagatavotos rakstus iespējams publicēt žurnālā «Baltu filoloģija», kas ir recenzējams izdevums ar starptautisku redkolēģiju.

Mūsu adrese:
Baltu valodu katedra
Filoloģijas fakultāte
Latvijas Universitāte
Visvalža 4A
Rīga LV-1050

e-pasts: pvanags@latnet.lv
fakss: (+371) – 7034809
tālr. (+371) – 7034845

Referāta pieteikuma anketa

Vārds, uzvārds  _____________________________________________________

Referāta nosaukums:  ________________________________________________

Adrese, telefons, e-pasts______________________________________________

Darba vieta, amats, zin. grāds________ _________________________________

Vai Jums nepieciešamas naktsmājas?
Cik un kurām naktīm? ___________________________________

Vai Jūs apmierinātu naktsmājas LU dienesta viesnīcā? ______________________

     

 
Jūs esat 5479992. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs