Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Seminārs «Latgale Sibīrijā: vēsture, valoda, folklora»     

Drukāt         

    
      

Ar Sabiedrības integrācijas fonda, Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Universitātes atbalstu 2004. gada 10. decembrī Filoloģijas fakultātes Letonikas auditorijā notiks zinātnisks seminārs

LATGALE SIBĪRIJĀ:
VĒSTURE, VALODA, FOLKLORA

Programmā:

18.00–18.10 Janīna Kursīte (LU) Ievadvārdi

18.10–18.25 Ilmārs Mežs (Starptautiskā migrācijas organizācija) „Latgalieši Sibīrijā: statistiski demogrāfiska skice”

18.25–18.35 Aigars Lielbārdis (LU) „Valoda laiku un kultūru krustcelēs jeb ievads Timofejevkas latgaliešu valodā”

18.35–18.45 Māris Mičerevskis (LU) „Latvietis un latgalietis Sibīrijā”

18.45–18.55 Sandis Laime (LU) „Vietvārdi un domoviks: Timofejevkas latgaliešu adaptēšanās Sibīrijas vidē”

18.55–19.05 Sanita Bērziņa-Reinsone (LU) „Ieskats Timofejevkas bērnu folklorā”

19.05–19.20 Kafijas pauze

19.20–19.30 Gunita Ģēģere (LU) „Viens latgaliešu vīrs Sibīrijā — Prancs Vacpans”

19.30–19.40 Jolanta Upeniece (LU) „Viena latgaliešu sieva Sibīrijā — Ņina Kukule”

19.40–19.50 Margita Zālīte (Kultūras akadēmija) „Stāsts par vecumu”

19.50–20.05 Janīna Kursīte (LU) „Stultifera navis”

20.05–20.40 Video sižets par Timofejevku un diskusija

Visi interesenti laipni aicināti!

     

 
Jūs esat 5479879. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs