Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Informācija par akadēmiķa Jāņa Endzelīna 131. dzimšanas dienas atceres starptautisko zinātnisko konferenci «Valodu kontakti un mijiedarbība»     

Drukāt         

(Informācija par konferenci «Valodas kontakti un mijiedarbība»)
    
    

   Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

lūdz piedalīties

akadēmiķa Jāņa Endzelīna 131. dzimšanas dienas atceres

starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

VALODU KONTAKTI UN MIJIEDARBĪBA

Latvijas Zinātņu akadēmijā 2005. gada 22. un 23. februārī.

Lūdzam pieteikuma anketu un referāta tēzes atsūtīt līdz 2005. gada 5. janvārim.

Mūsu adrese:

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Telefakss: 7227696

e-pasts: latv@lza.lv

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalībnieka anketa

Vārds, uzvārds _____________________________________________

Zinātniskais (akadēmiskais) grāds ________________________________

Darba vieta, amats __________________________________________

Referāta temats ____________________________________________

_______________________________________________________

Adrese __________________________________________________

Tālruņi __________________________________________________

Fakss _________________ Elektroniskais pasts ____________________

Vai ir vajadzīga vieta viesnīcā?

(_)   ir vajadzīga (lūdzam norādīt iebraukšanas un izbraukšanas datumu)

(_)   nav vajadzīga

     

 
Jūs esat 5467980. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs