Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Profesores Martas Rudzītes piemiņas konferences «Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi» programma     

Drukāt         

(Konferences «Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi» programma)
    
      

Profesores Martas Rudzītes

piemiņas konference

«Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi»

Programma

2004. gada 25.–27. novembrī

LU Filoloģijas fakultātē

Visvalža ielā 4a

Ceturtdiena, 25. novembris

10:00 Piemiņas brīdis prof. M. Rudzītes atdusas vietā I Meža kapos (9:45 pulcēšanās 11. tramvaja pieturā «Brāļu kapi»)

12:00 – 13:00 Dalībnieku reģistrācija LU Filoloģijas fakultātē, iepazīšanās ar M. Rudzītes darbu izstādi (Visvalža ielā 4a — 221. kabinetā)

14:00 Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja izstādes «Baltu valodu dialekti (no izlokšņu tērcēm uz valodas jūru)» apmeklējums (Vecrīgā, Pils ielā 2)

•  Muzeja Kultūras vēstures nodaļas vecākās speciālistes Evijas Lipartes referāta «Dialektoloģijas materiāli Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā» noklausīšanās

16:00 – 17:00 Reģistrācijas turpinājums

Vakara sēde
(vada Lidija Leikuma, Benita Laumane)

17:00 – 17:20 Zigms Zinkevičs (Zigmas Zinkevičius) (Viļņa). Atmiņas par ilggadējo sadarbību ar prof. M. Rudzīti baltistikas jomā. Atsiminimai iš ilgamečio bendradarbiavimo baltistikos srityje su prof. M. Rudzyte

17:20 – 17:40 Pēteris Vanags(Rīga, Stokholma). Profesores Martas Rudzītes devums baltu filoloģijā

17:40 – 18:00 Tenu Karma (Rīga). Martas Rudzītes latviešu valodas izlokšņu kartes tapšana

18:00 – 18:40 Prezentācijas

1. Latviešu valodas izlokšņu tekstu prezentācija (Edmunds Trumpa, Aleksejs Andronovs)

2. Sanktpēterburgas Valsts universitātes un Latvijas Universitātes starptautiskās etnolingvistiskās ekspedīcijas «Latviešu un leišu ciemi Sibīrijā» materiālu prezentācija (Anna Daugaviete, Gunta Nešpore, Olita Rause)

18:40 – 19:20 Priekšlasījumi

1. Anna Stafecka (Rīga). Latviešu valoda Lejas Bulānā

2. Lidija Leikuma (Rīga). Ieskats Sibīrijas latgaliešu valodā: saglabātais un zaudētais

19:30          Atmiņu vakars

Piektdiena, 26. novembris

Rīta sēde
(vada Ilga Jansone, Pēteris Vanags)

10:00 svinīga uzruna (prof. I. Muižnieks, asoc. prof. Māra Grudule)

10:15 – 10:40 Zigms Zinkevičs (Zigmas Zinkevičius) (Viļņa). Leišu personvārdi, kas aizgūti no austrumslāviem pirms Lietuvas oficiālās kristīšanas. Lietuvių asmenvardžiai, gauti prieš oficialujį Lietuvos krikštą iš rytų slavų

10:40 – 11:05 Bernhards Velhli (Bernhard Wälchli) (Berne). Konverbi (ģerundiji) un adverbiālie divdabji baltu un Baltijas somu valodās un dialektos. Konverben (Gerundien) und adverbiale Partizipien in den baltischen und ostseefinnischen Sprachen und Dialekten

11:05 – 11:30 Vita Strautniece (Rīga). Vietvārdu likums (ārvalstu pieredze un Latvijas ieceres)

11:30 – 12:00 Kafijas pauze

12:00 – 14:00 Darbs sekcijās

1. sekcija (201. telpā)
(vada Ojārs Bušs, Anna Stafecka)

12:00 – 12:20 Anna Vulāne (Rīga). Iesauku derivatīvie modeļi dažās augšzemnieku dialekta izloksnēs

12:20 – 12:40 Evita Horste (Rīga). Kopējie latviešu un lietuviešu personvārdi

12:40 – 13:00 Pauls Balodis (Rīga). Somugru cilmes uzvārdi Latvijā

13:00 – 13:20 Gunta Nešpore (Rīga). Sibīrijas latviešu vārdi, uzvārdi, tēvavārdi (pēc 2004. g. ekspedīcijas materiāliem)

13:20 – 13:40 Evija Martukāne (Rīga). Personvārdi pirmajos latgaliešu kalendāros

13:40 – 14:00 Laimute Balode (Rīga, Helsinki). Par onimizāciju baltu hidronīmijā

2. sekcija (205. telpā)
(vada Dzintra Paegle, Vilma Šaudiņa)

12:00 – 12.20 Ilze Štrausa (Rīga). Ukru izloksnes materiāls LU Latviešu valodas institūta apvidvārdu kartotēkā

12:20 – 12:40 Ilga Jansone (Rīga). Dažu avotu saīsinājumu problēma K. Mīlenbaha un J. Endzelīna «Latviešu valodas vārdnīcā»

12:40 – 13:00 Līga Bernāne (Rēzekne). O. Skrindas gramatika: standartforma un izloksnes

13:00 – 13:20 Brigita Bušmane (Liepāja). Izlokšņu vārddarināšanas īpatnību atspoguļojums G. Bražes vārdnīcā (1875)

13:20 – 13:40 Everita Milčonoka (Rīga, Sanktpēterburga). G. Manceļa (1593–1654) filoloģiskā mantojuma izpēte latviešu valodas vēstures skatījumā

13:40 – 14:00 Veronika Ruža (Daugavpils). Salikts teikums V. Seiles «Latviešu valodas sintaksē»

3. sekcija (204. telpā)
(vada Sauļus Ambrazs, Bernhards Velhli)

12:00 – 12.20 Asta Leskauskaite (Asta Leskauskaitė) (Viļņa). Dienvidaukštaišu līdzskaņu celma lietvārdi. Pietų aukštaičių priebalsinio kamieno daiktavardžiai

12:20 – 12:40 Inga Klēvere-Velhli (Berne) Vokatīvs latviešu valodas dialektos.

12:40 – 13:00 Elga Kagaine (Rīga). Dažas somugriskas ietekmes salikteņu veidošanas modeļos Ziemeļvidzemes izloksnēs

13:00 – 13:20 Alvīds Butkus (Alvydas Butkus) (Kauņa). Analoģijas fenomens formu veidošanā lietuviešu ziemeļaukštaišu izloksnēs

13:20 – 13:40 Ieva Ozola (Liepāja). Dažas ar infinitīva lietojumu saistītas Sventājas izloksnes iezīmes

13:40 – 14:00 Maigone Beitiņa (Liepāja). Adverbiālo attieksmju izpausme Kurzemes izloksnēs

 14:00 – 15:30 Pusdienu pārtraukums

15:30 – 17:10 Darbs sekcijās

4. sekcija (205. telpā)
(vada Brigita Bušmane, Aleksejs Andronovs)

15:30 – 15:50 Sauļus Ambrazs (Saulius Ambrazas) (Viļņa). Par leišu valodas adjektīvu vārddarināšanas kategorijām un to vēsturiskajiem sakariem. Del lietuvių kalbos būdvardžių darybos kategorijų ir jų istorinių ryšių

 15:50 – 16:10 Anžalika Dubasava (Sanktpēterburga). Par prūšu pirmvalodas rekonstrukciju

16:10 – 16:30 Vilma Šaudiņa (Daugavpils). Sēlisko izlokšņu un lietuviešu valodas leksiskās paralēles

16:30 – 16:50 Anta Trumpa (Rīga). Latv. gauds, gaužs un liet. gaudùs nozīmju diferenciācija

 16:50 – 17:10 Dzintra Paegle (Rīga). Zemes piku nosaukumi dažās latviešu izloksnēs

5. sekcija (204. telpā)
(vada Anna Vulāne, Laimute Balode)

15:30 – 15:50 Nijole Taluntīte (Nijolė Taluntytė) (Kauņa). Kauņas reģiona saliktie nosaukumi ar -gala: vēsturiskajos avotos atrodamo formu variantu interpretācija. Kauno regiono sudurtiniai pavadinimai su -gala: rašytinių lyčių variantų istoriniuose šaltiniuose interpretācija

15:50 – 16:10 Ojārs Bušs (Rīga). Dažas pārdomas par robežu starp īpašvārdiem un sugasvārdiem

16:10 – 16:30 Ieva Kaģe (Rīga). Vietvārdu da-tu bāzes un vietvārdu katalogi pasaules valstīs

16:30 – 16:50 Otīlija Kovaļevska (Rīga). Neatrisinātie jautājumi Latgales vietvārdu praktiskajā standartizācijā (Krāslavas un Preiļu rajons)

16:50 – 17:10 Rasa Andrušīte (Rasa Andriušytė) (Kauņa). Oikonīma Pasvaigė semantiskā apkaime. Oikonimo Pasvaigė semantinė aplinka

6. sekcija (204. telpā)

(vada Ieva Ozola, Alvīds Butkus)

15:30 – 15:50 Dangole Mikulēniene (Danguolė Mikulėnienė) (Viļņa). Leišu valodas salikteņu akcentēšanas attīstība. Lietuvių kalbos dūrinių kirčiavimo raida

15:50 – 16:10 Kazimiers Garšva (Kazimieras Garšva) (Viļņa). Latvijas leišu izlokšņu fonoloģija periferiālo izlokšņu sistēmā. Latvijos lietuvių šnektų fonologija periferinių šnektų sistemoje

16:10 – 16:30 Anna Daugaviete (Sanktpēterburga). Par nezilbiskām skaņām latviešu divskaņos: izloksnes un literārā valoda

16:30 – 16:50 Edmunds Trumpa (Edmundas Trumpa) (Rīga). Par /i•/ un /i/ variantu kvalitāti dienvidaukštaišu Pelēsas izloksnē. Dėl /i•/ un /i/ variantų kokybės pietų aukštaičių Pelesos šnektoje

16:50 – 17:10 Dace Markus (Rīga), Dzintra Bonda (Ohaijo). Izloksnes ietekme uz literāro valodu: Vārkava un Vecvārkava 2004. gadā

Vakara sēde
(205. telpā)
(vada Dace Markus, Zigms Zinkevičs)

17:20 – 17:45 Nikole Naua (Nicole Nau) (Poznaņa). Trešās personas vietniekvārda lietojums latviešu un somu dialektos

17:45 – 18:10 Benita Laumane (Liepāja). Rucavas izloksnes dzīvotspēja

18:30 vakarēšana

Sestdiena, 27. novembris

 8:00 Izbraukums pa profesores Martas Rudzītes dzimtajām vietām un uz pasākumu Mazsalacas vidusskolā (pulcēšanās pie Rīgas Latviešu biedrības nama Merķeļa ielā 13)

15:00 Ekskursija pa Mazsalacu — Martas Rudzītes skola u. c. vietas

17:00 Pasākums Mazsalacas vidusskolā (jaunajā ēkā)

22:00 Atgriešanās Rīgā

     

 
Jūs esat 5479851. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs