Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Eiropas Valodu diena 2004 Latvijā     

Drukāt         

    
      

Eiropas Valodu diena 2004 Latvijā

Eiropas Padome ir noteikusi 26. septembri par gadskārtējo Eiropas Valodu dienu. Šī iecere aizsākās «Eiropas Valodu gada» laikā 2001. gadā, kad miljoniem cilvēku no 45 valstīm piedalījās pasākumos, lai atzīmētu valodu dažādību un vairāku valodu prasmes nozīmi. Daudzi tika iedrošināti uzsākt valodu mācīšanos un tika izteikts atbalsts valodas politikai, kas vērsta uz valodu apguves veicināšanu un nodrošināšanu.

Nekad iepriekš nav bijis tik daudz iespēju kā tagad mācīties un strādāt dažādās Eiropas valstīs, bet valodu prasmes trūkums bieži to kavē. Šis šķērslis mums ir kopīgi jāpārvar.

Eiropa ir bagāta ar valodām — tajā runā vairāk nekā 200 valodās. Tā ir bagātība, kas jāatzīst, jāizmanto un jālolo. Apgūstot jaunu valodu, mēs varam ne tikai pozitīvi ietekmēt savu karjeru, bet arī labāk izprast viens otru, pārvarot kultūras atšķirības.

Līdz ar to Eiropas Valodu dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu apguves svarīgumam palielināt izpratni un cieņu pret VISĀM Eiropas valodām veicināt mūžizglītību.

2004. gada Eiropas Valodu dienas devīze ir «Valodu dažādība, plurilingvisms un mūžizglītība». Daudzās Eiropas valstīs ne tikai 26. septembrī, bet arī citā laikā ieplānoti daudzveidīgi pasākumi vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Daļa no tiem ir atspoguļoti Eiropas Padomes interneta mājas lapā www.coe.int/EDL.

Aicinām arī jūs atzīmēt Eiropas Valodu dienu ar interesantiem pasākumiem!

Lūdzam līdz š. g. 20. novembrim atsūtīt informāciju par jūsu organizētajiem pasākumiem uz Izglītības un zinātnes ministriju, e-pasta adresi ilze.neikena@izm.gov.lv, lai tos varētu apkopot Latvijas mērogā.

Aicinām visus pedagogus un valodu speciālistus aktīvi atbalstīt šo ieceri un piedalīties Eiropas Valodu dienas pasākumā 26. septembrī plkst. 10.00 Melngalvju namā. Iecerētā bagātīgā pasākuma programma septembrī tiks publicēta laikrakstā «Izglītība un Kultūra», kā arī būs pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas interneta mājas lapā www.izm.lv, Izglītības satura un eksaminācijas centra interneta mājas lapā www.isec.gov.lv un Latvijas Valodu skolotāju asociācijas interneta mājas lapā www.lvasa.lv.

Uz tikšanos 26. septembrī Melngalvju namā Rīgā!

Eiropas Valodu dienas pasākums Melngalvju namā 2004. gada 26. septembrī

Svētku zāle 10.00 – 10.20 Atklāšana

Eiropas valodu dienas Latvijā koordinatore Diāna Rumpīte.

Apsveikumi

Latvijas prezidentes uzruna /gaidām apstiprinājumu.

Izglītības un zinātnes ministrs Juris Radzevičs.

Vācijas vēstnieks Latvijā Ekarts Herolds.

Francijas vēstniecības atašejs izglītības jautājumos Pjers Bartē.

Gētes institūta vācu valodas mācību koordinators Latvijā Jozefs Veitenbergs.

10.20 – 10.30 Eiropas Komisijas akcijas «Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2004» noslēgums.

Akadēmisko programmu aģentūras programmu vadītāja Baiba Sermuliņa.

10.30 – 11.00 Valodu attīstība. ES vai to dalībvalstu atbildība?

Latvijas Universitātes profesore, 8. Saeimas deputāte Ina Druviete.

11.00 – 11.30 Valodu daudzveidības nodrošināšana.

Vispasaules Valodu skolotāju federācijas (FIPLV) prezidents Deniss Kaninghems (Austrālija).

11.30 – 12.00 Jaunākās tendences valodu apguvē.

Latvijas Universitātes profesore Ingrīda Kramiņa.

12.00 – 12.20 Mijkultūru komunikatīvā kompetence un tās veicināšana valodu nodarbībās.

Latvijas Universitātes docente Māra Dirba.

12.20 – 12.40 Valodas prasmes līmeņu sistēma Latvijā un Eiropā.

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, Dr. philol. Ieva Zuicēna.

12.40 – 13.00 Valoda, politika un izglītība.

Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta Integrācijas nodaļas vadītāja Evija Papule.

13.00 – 13.20 Latvijas Valodu skolotāju asociācijas (LVASA) mērķi un darbība.

Rīgas Tehniskās universitātes docente, LVASA prezidente Diāna Rumpīte.

13.20 – 14.00 «Dziesma vieno». Skolēnu koru un ansambļu uzstāšanās dažādas valodās.

Lībekas zāle

14.00 – 15.00 «Draudzīgas tikšanās pie kafijas galda».

Izstāde. Skolēnu sasniegumi valodu apguvē.

Grāmatu galds. Grāmatas ar atlaidēm.

Pasākuma organizētāji:

Valsts Valodas komisija

Latvijas Valodu skolotāju asociācija (LVASA)

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Lūgums iepriekš pieteikties pa kontakttālruni 9459164; 7047905 vai e-pastu lvasa@latnet.lv vai ilze.neikena@izm.gov.lv

     

 
Jūs esat 5468020. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs