Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Informācija par LU Filoloģijas fakultātes IV studentu zinātnisko konferenci «Aktuāli baltistikas jautājumi»     

Drukāt         

(Informācija par LU Filoloģijas fakultātes IV studentu zinātnisko konferenci «Aktuāli baltistikas jautājumi»)
(LU Filoloģijas fakultātes IV studentu zinātniskās konferences «Aktuāli baltistikas jautājumi» dalībnieka anketa)
    
    

IV studentu zinātniskā konference

«Aktuāli baltistikas jautājumi»

2004. gada 15. – 16. novembrī

LU Filoloģijas fakultāte aicina studentus piedalīties zinātniskā konferencē.

Konferences norises laiks: 2004. gada 15. un 16. novembris.

Konferences norises vieta:  Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte Visvalža ielā 4a

Konferences norise: konferences darbs tiks organizēts 3 sekcijās:

•        Valodniecība;

•        Literatūrzinātne;

•        Folkloristika.

Dalībnieku anketas lūdzam iesūtīt līdz 2004. gada 1. oktobrim.

Tēzes: Tēžu apjoms ap 2400 rakstzīmēm, izmantojot teksta redaktoru MS Word. Tēžu krājums tiks publicēts latviešu, lietuviešu, angļu un krievu valodā. Tēzes gaidīsim līdz 2004. gada 1. oktobrim.

Referāti: apjoms 20 minūtes (15 referātam, 5 diskusijai). Konferences valodas ir latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu.

 

Papildu informācija un dalībnieku anketas:

www.ailab.lv/baltistika.htm
gunta@ailab.lv
snt@latnet.lv

Lūdzam augstskolas atbalstīt studentu dalību konferencē.

     

 
Jūs esat 5468013. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs