Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Informācija par Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 50. gadu jubilejai veltīto starptautisko konferenci «Vārds un tā pētīšanas aspekti»     

Drukāt         

(Informācija par konferenci «Vārds un tā pētīšanas aspekti», kā arī konferences dalībnieka anketa)
(Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 50. gadu jubilejai veltītās starptautiskās konferences «Vārds un tā pētīšanas aspekti» programma)
    
      

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas

Latviešu valodas katedra

aicina piedalīties LPA 50. jubilejai veltītajā

9. starptautiskajā konferencē

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI

2004. gada 2. un 3. decembrī

  Dalībnieka pieteikumu lūdzam atsūtīt konferences organizācijas komitejai (pa pastu, e-pastu vai faksu) līdz 2004. gada 1. oktobrim.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu.

Dalības maksa: Ls 15 (samaksājama, ierodoties konferencē).

Konferences materiālus būs iespējams publicēt recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 9. laidienā (iznāks 2005. g. rudenī). Ar raksta noformēšanas prasībām iepazīstināsim konferences laikā.

Adrese:

konferences “Vārds un tā pētīšanas aspekti" organizācijas komiteja

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Latviešu valodas katedra

Lielā iela 14

Liepāja LV 3401

Tālrunis 34 25204

Fakss (371) 3424223

e-pasts: balti@lieppa.lv

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētāja:

Dr. habil. philol. Benita Laumane

9. starptautiskās konferences

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI

DALĪBNIEKA ANKETA

  

Vārds, uzvārds …..........................................................................

Zinātniskais (akadēmiskais) grāds …...........................................

Darba vieta, amats….....................................................................

..........................................................................................................

Adrese (e-pasts, tālrunis, fakss, darbavietas vai mājas adrese) ….....

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Referāta temats …...........................................................................

............................................................................................................

Referāta materiālu demonstrēšanai nepieciešamā aparatūra

…………………………………….........................…………………………

Referāta īsa anotācija

Ir vajadzīgas naktsmītnes (norādīt datumus): ………........................

Vēlamais naktsmītņu veids viesnīcā “Līva”:

vienvietīgs numurs – Ls 7; 22; 25; 28; 30

divvietīgs numurs – Ls 10; 25; 30; 35; 40

  datums             .....................................            paraksts......................

     

 
Jūs esat 5467995. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs