Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Starptautiskā zinātniskā konference «Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā» 2004. gada 20.–23. maijs, Rēzekne     

Drukāt         

(Konferences programma .pdf formātā (1. lpp.))
(Konferences programma .pdf formātā (2. lpp.))
    
      

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE
«REĢIONĀLĀS VALODAS MŪSDIENU EIROPĀ»

«REGIONALUOS VOLŪDYS MYUSU DĪNU EIROPĀ»
2004. gada 20.–23. maijs, Rēzekne

DRUKAS AIZLIEGUMA ATCELŠANAS SIMTGADEI UN LATGALIEŠU PIRMĀS DRUKĀTĀS GRĀMATAS “EVANGELIA TOTO ANNO” 250 GADEI ATCEREI VELTĪTS PASĀKUMS

Programma

20. MAIJS*

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknes pilsētas Domes sēžu zāle

13.00 Reģistrācija

15.00 Konferences atklāšana

15.40 Ievadlekcija «Latgales vēsture, kultūra, valoda, identitāte» (asoc. pr. L. Leikuma, asoc. pr. A. Juško-Štekele, doc. I. Šuplinska)

16.40 Kafijas pauze

17.10 Rēzeknes - Aglonas diacēzes bīskapa J. Buļa uzruna

17.30 Latgaliešu pirmās publicētās grāmatas «Evangelia toto anno» prezentācija (Anna Stafecka)

18.00 Latgales Kultūras centra izdevniecības «Latgaļu volūdas vōrdu krōjums» (sak. A. Bērzkalns) prezentācija (J. Elksnis)

20.00 Večerinka (Brāļu Skrindu iela 3)

21. MAIJS

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknes Augstskola

9.30 Plenārsēde

— Dr. Tomasz Wicherkievicz «Regional languages in Topology of Lesser-Used Languages in Europe»

— Prof. Baiba Kangere «Standard Language and «Other» Languages: Identity and Society»

10.30 Kafijas pauze

11.00 – 18.00 Darbs sekcijās

— Valodas politika

— Valodas sociolingvistiskie jautājumi

— Reģionālā kultūras vēsture

— Reģionālā literatūra

19.00 Keramiķa darbnīcas apmeklējums

22. MAIJS

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknes Augstskola

9.30 Plenārsēde (aktu zālē)

— Prof. Leoš Šatava «Regional Languages and Ethnicity»

— Prof. Alfred Majewicz «Regional Languages Outside Europe, Background and some Cases of Interest»

10.30 Kafijas pauze

11.00 Izstādes «Pasaules valodu ābeces» (J. Cibuļa kolekcija) atklāšana (BFPC, 1. stāvā)

12.00 Darbs sekcijās

13.20 Pusdienas

15.00 Paneļdiskusijas

— Masu mediji un reģionālās valodas

— Reģionālā literatūra (Tikšanās ar Latgales literātiem)

16.00 Noslēguma sanāksme, konferences rezolūcijas pieņemšana (aktu zālē)

20.00* Noslēguma pasākums (18. novembra iela 26)

23. MAIJS

10.00 – 20.00 Ekskursija «Latgolas lūks»

* Ierobežots vietu skaits, ieeja ar ielūgumiem

Konferences laikā Latgales Kultūrvēstures muzejā (Atbrīvošanas aleja 102) būs apskatāma izstāde, kas veltīta drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei, RA BFPC (Atbrīvošanas alejā 115) — J. Cibuļa izstāde «Pasaules tautu ābeces»

Konferences sekciju programmas

Reģionālā kultūras vēsture

R. Apanavičus (Kauņas Vītauta Dižā Universitāte),

K. Počs (Rēzeknes Augstskola)

21. maijs

212. auditorija

11.00     Kārlis Počs (Latvija, Rēzekne)

Latgales vēsturisko īpatnību veidošanās. Vēsturiskais mantojums un problēmas

11.20     Lina Petrošiene (Lietuva, Klaipēda)

Лиетувининкай и литовцы: вопросы этнического и культурного идентитета

11.40     Inese Poča (Latvija, Rēzekne)

Latgaliešu pirmais laikraksts “Gaisma” par dzimtās valodas saglabāšanu un kopšanu (1905–1906)

12.00          Kafijas pauze

12.30     Kārlis Kangeris (Zviedrija, Stokholma)

Latgale vācu okupācijas laikā: kultūrpolitiskie aspekti

12.50     Pranas Janauskas (Lietuva, Kauņa)

Участие поляков Литвы в самоуправлении города Каунаса в 1918 –1940 г.

13.10     Romualdas Apanavičius (Lietuva, Kauņa)

Latgalians: Their Origin and Cultural Pecularities According to the Ethonomusiciological Data

13.30     Pusdienas

15.00      Aušra Zabieliene (Lietuva,Viļņa)

Phenomena of identity in folklore ensembles in region Aukštaitija

15.20     Arūnas Vaicekauskas (Lietuva, Kauņa)

Региональные особенности календарьных обрядов: Масленица в Жямайтии (1 пол. ХХ в.)

15.40     Alfonsas Motuzas, (Lietuva, Kauņa)

The peculiarities of the populars piety practices of the Latvian and Lithuanian Catholics

16.00     Kafijas pauze

16.30     Gražina Skaibeikyte-Kazlauskiene (Lietuva, Kauņa)

Дзукский фольклор в детской поеззии Сигитаса Гяды

16.50     Rasa Račiūnaite (Lietuva, Kauņa)

Samogitian Customs of life Cycle in the 20th Century

17.10     Angelika Juško-Štekele (Latvija, Rēzekne)

Buoba latgaliešu folklorā

22. maijs

212.auditorija

12.00     Virginija Apanavičiene (Lietuva, Viļņa)

История и культура Малой Литвы в сценических произведениях литовских композиторах

12.20     Valda Čakša (Latvija, Rēzekne)

Mūzikas valodas apguve Rēzeknes Tautas konservatorijas mācību saturā

12.40     Vida Palubinskiene (Lietuva, Viļņa)

Lithuanian Southwestern Region Kankles as an Expression of Lithunian Cultur Identity of the 19th Century and early 20th Century

13.00     Ineta Atpile-Jugane (Latvija, Rēzekne)

Muzeja loma reģionālās valodas, kultūras saglabāšanā un popularizēšanā

Reģionālā literatūra

Megumi Sakamoto (Japāna, Fukušima),

Ilga Šuplinska (Latvija, Rēzeknes Augstskola)

21.maijs

306.auditorija

11.00     Anna Stafecka (Latvija, Rīga)

Latgales rokraksta grāmatniecība drukas aizlieguma laikā

11.20     Ilze Sperga (Latvija, Rīga)

Neaizmierstules stāsts «Ceiņa par kuortys izvēli» pašnāvības diskursā

11.40     Egidija Ramanauskaite (Lietuva, Kauņa)

Проявление регионального самосознания в современной культуре: жемайтийсий феномен

12.00     Kafijas pauze

12.30     Sakomoto Megumi (Japāna, Fukušima)

Lost in Translation: Local Identity and Regional Literary Tradition in Scotland – Study of Scottish Novelist Lewis Grassic Gibbon’s Sunset Song

12.50     J. Derrick McClure (Skotija, Old Aberdeen)

Scots: language varieties in recent writing

13.10     Nikolajs Kirsanovs (Somija, Helsinki)

The Fate of Votian Language as Viewed by a Votian Scholar: Works of D. Tvetkoff

13.30     Pusdienas

15.00     Iveta Ratinīka (Latvija, Rēzekne)

Eksistenciālisma iezīmes 90. g. latgaliešu dzejā: O. Seiksts, V. Lukaševičs, J. Ryučāns

15.00     Ilona Salceviča (Latvija, Rīga)

Nepublicētie un topošie latgaliešu prozas darbi

15.40     Ilga Šuplinska (Latvija, Rēzekne)

Adresāta meklējumi jaunākajā latgaliešu dzejā

16.00     Kafijas pauze

Valodas politika

Tomasz Wicherkiewicz (Polija, A.Mickeviča Universitāte),

Juris Cibuļs (Latvija, Tieslietu ministrija Naturalizācijas pārvalde)

21. maijs

aktu zāle

11.00     Vittorio Dell’Aquila (Somija/Itālija, Vasa)

Theory and Practice of Language Planning of a small language in a multilingual context: the Ladins of Dolomites

11.20     Hervé Guillorel (Francija, Nantere)

Political aspects of the naming of languages: France and the European Charter for Regional of Minority Languages

11.40     Jean-Luc Fauconnier (Beļģija)

The Oïl-languages:a group of collateral languages on the way to recognition

12.00     Kafijas pauze

12.30     Alok Kumar Das (Vācija, Gifhorna)

Survival and Maintenance of Regional Languages in the New Europe: Consequences of Expansion and Changing Demography

12.50     Kazimieras Garsva (Lietuva, Viļņa)

Государственные, региональные языки и языки национальных меншинств в средней Европе

13.10     Chris Robinson (Lielbritānija)

Scots Language: the Continuing Struggle

13.30     Pusdienas

15.00     Sulev Iva, Karl Pajusalu (Igaunija, Tartu)

The Võro Language: Historical Development and Present Situation

15.20     Renata Mistarz (Polija)

Crucial Problems of Kashubian Education

15.40     Gabriele Iannàcaro (Itālija, Milāna)

Scattered Minorities throughout the Western Alps: the Walser. Methodology of a large Survey after Official Recognition

16.00     Kafijas pauze

16.30     Juris Viļums (Latvija, Jelgava)

Jaunys avīzis izveide Latgolys regionam

16.50     Zane Cekula, Otīlija Kovaļevska (Latvija, Rīga)

Latgales ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas problēmas Latvijas kartogrāfijā

17.10     Vita Strautniece (Latvija, Rīga)

Vietējo īpatnību respektēšana ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijā

  

22. maijs

aktu zālē

12.00     Andrejs Svilāns (Latvija, Salaspils)

Latgaļu volūda un volūdys politika Latvijā

12.20     Juris Cibuļs (Latvija, Rīga)

Latgaļu valoda starp izglītības un politikas dzirnakmeņiem

12.40     Austris Grasis (Vācija, Bonna)

Padomju varas valodu politika un t.s. literārā valoda

13.00     Aivars Mackevičs (Latvija, Rīga)

Latgaļu vōrds elektroniskajūs medijūs

 

Valodas sociolingvistiskie jautājumi

Baiba Kangere (Zviedrija, Stokholmas Universitāte),

Sanita Lazdiņa (Latvija, Rēzeknes Augstskola)

21. maijs

214. auditorija

11.00     Lidija Leikuma (Latvija, Rīga)

Divejis latvīšu rokstu tradicejis: kūpeigais i atškireigais

11.20     Līga Bernāne (Latvija, Rēzekne)

Viedokļu dažādība latgaliešu valodas normēšanas diskusijās 20. gs. sākuma periodikā: standartforma un izloksnes

11.40     Jadwiga Zieniukowa (Polija, Poznaņa)

Kashubian – Forming the Literary Standard

12.00     Kafijas pauze

12.30     Kadri Koreinik (Igaunija, Tartu)

The Language Attitudes Show the Lowest Prestige for Võro Language

12.50     Alejandro Fernandez-Cernuda Diaz (Spānija, Madride)

Asturian and Mirandese, the Importance of Officiality

13.10     Laima Grumadiene (Lietuva, Viļņa)

Sociolinguistic Situatin of the Samogitian in Lithuania

13.30     Pusdienas

15.00     Andželika Lapinskiene (Lietuva, Viļņa)

Language’s Etiquette: Language and Communication in Samogitian Ethnographical Region in the 20th Century

15.20     Romualdas Julius Apanavicius (Lietuva, Viļņa)

Three Levels of the Ethnic Determination: the Case of Lituhuanian –Belarussian Poles

15.40     Nijole Tuomiene (Lietuva, Viļņa)

The Lithuanian Language as a Regional Language in Belarussia

16.00     Kafijas pauze

16.30     Sanita Lazdiņa (Latvija, Rēzekne)

Kultūrsociālais konteksts valodas apguvē

16.50     Antra Kļavinska (Latvija, Rēzekne)

Starpvalodu homonīmija: tipoloģija un recepcija

17.10     Sandra Laizāne (Latvija, Rēzekne)

Sociālā fona ietekme uzrunas lietojumā

22. maijs

306. auditorija

12.00     Rune Bengtsson (Zviedrija, Stokholma)

Identity and Self-Picture in Latgalia (The Examples of Andrupene and Puša)

12.20     Andronovs Aleksejs (Krievija, Sanktpēterburga)

Latgaliešu valodas teorētiskās gramatikas jautājumi: līdzskaņu sistēma

12.40     Augusts Kurčins (Latvija, Jelgava)

Latgaliešu valodas īpatnējie vecvārdi kā paliekoša nozīmīga kultūrvēsturiska mantojuma vērtība

22. maijs 15.00 – 16.00

Masu mediji un reģionālās valodas

aktu zālē

Diskusijas vadītāji:

George Jones (Lielbritānija, Valija),

Andrejs Svilāns (Latvija),

Aivars Mackevičs (Latvija)

Piedalās mediju pārstāvji: “Diena”, “Latvijas Avīze”, “Vietējā Latgales Avīze”, “Latgales Laiks”, ”Katoļu Dzīve”, rajonu laikrakstu pārstāvji, Latgales televīzija u. c.

 

22.maijs 15.00 – 16.00

Reģionālā literatūra

Baltā zāle

Diskusijas vadītāji:

Jānis Elksnis (Latvija)

Anna Rancāne (Latvija)

Piedalās Latgales novada literāti: Ontons Kūkojs, Ontons Slišāns, Andris Vējāns, Laima Muktupāvela, Ingrīda Tārauda, Juoņs Ryučāns, Valentins Lukaševičs, Oskars Seiksts, Līga Rundāne u. c.

Konferences organizācijas komiteja 

Tomašs Viherkevičs — A.Mickeviča Universitāte (Polija, Poznaņa)

Baiba Kangere — Stokholmas Universitāte (Zviedrija, Stokholma)

Alfreds F. Majevičs — A.Mickeviča Universitāte (Polija, Poznaņa)

Lidija Leikuma — Latvijas Universitāte (Latvija, Rīga)

Juris Začests — Rēzeknes pilsētas mērs (Latvija, Rēzekne)

Juris Cibuļs — LR Tieslietu Ministrijas Naturalizācijas pārvalde (Latvija, Rīga)

Jānis Elksnis — Latgales Kultūras centra izdevniecība (Latvija, Rēzekne)

Pēteris Keišs — Latgaliešu kultūras biedrība (Latvija, Rēzekne)

Angelika Juško-Štekele — Rēzeknes Augstskola (Latvija, Rēzekne)

Ilga Šuplinska — Rēzeknes Augstskola (Latvija, Rēzekne)

Konferences darba grupa

Jānis Elksnis — Latgales Kultūras centra izdevniecība

Pēteris Keišs — Latgaliešu kultūras biedrība

Ināra Jaundzema — Rēzeknes pilsētas Kultūras centra direktore

Anastasija Strauta — Latgales Kultūrvēstures muzeja vadītāja

Ilga Šuplinska — Rēzeknes Augstskola

Atbalstītāji:

 Rēzeknes pilsētas Dome

 Rēzeknes Augstskola

 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

 Rēzeknes Kultūrvēstures muzejs

 Latgales Kultūras centra izdevniecība

 Latviešu kultūras biedrība

 

     

 
Jūs esat 5479938. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs