Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Starptautiskās zinātniskās konferences "ONOMASTIKA MŪSDIENU ZINĀTNES SKATĪJUMĀ" programma     

Drukāt         

    
    

ONOMASTIKA MŪSDIENU ZINĀTNES SKATĪJUMĀ

2004. gada 20. februārī

Rīgā, Akadēmijas lauk. 1, LZA Senāta sēžu zālē (2. st.)

Priekšpusdienas sēde

Sēdi vada Jānis Valdmanis, Ojārs Bušs, Vitalija Maciejauskiene

 

9.30 Konferences atklāšana

9.40 Māris Baltiņš (Rīga). Profesora Jāņa Endzelīna pirmie darba gadi Latvijas Universitātē'.

10.00 Dunja Brozović (Zagreb). Perspectives of Croatian Onomastics.

10.20. Antti Leino (Helsinki). Computational Overview of Finnish Hydronyms.

10.40. Peeter Päll (Tallinn). Names and Terms: a Pragmatical Dilemma in Estonia.

11.00 Vitalija Maciejauskienė (Vilnius ). Dėl latvių ir lietuvių vietovardžiu kilmės aiškinimo.

 

11.20 — 11.40 Pārtraukums

 

11.40 Nerija Bartkutė (Šiauliai/Vilnius). Bendrinių ir tikrinių daiktavardžių darybos reikšmė: panašumai ir skirtumai.

12.20 Marija Razmukaitė (Vilnius). Dėl miesto vardo Daugai ir ežero vardo Daugų ežeras kilmės.

12.40 Ojārs Bušs (Rīga). Vēlreiz par Valku un valkiem Latvijas toponīmijā.

13.00 Laimute Balode (Helsinki/Rīga). Slenga vietvārdi un to izpēte: Somijas pieredze.

13.20. Andrejs Veisbergs (Rīga). Latviešu valodas īpašvārdu atveide angļu valodā — prakse un tendences.

 

13.40 — 14.40 Pusdienas pārtraukums

 

Pēcpusdienas sēde

Sēdi vada Benita Laumane, Vita Strautniece, Alvīds Butkus

14.40 Ilze Štrausa (Rīga). Sufiksālie derivāti Ukru pagasta toponīmijā.

15.00 Zane Cekula (Rīga). Balvu rajona ciemu nosaukumi vēsturiski ģeogrāfiskā skatījumā.

15.20 Vita Strautniece (Rīga). Jelgavas rajons purvu un pļavu nosaukumi ģeogrāfa skatījumā.

15.40. Benita Laumane (Liepāja). Uzvārdu un vietvārdu liecības par iedzīvotājiem Lejaskurzemē.

16.00 Alvīds Butkus (Kauņa). Sufikss -iene lietuviešu sieviešu nominācijā.

16.20 Анника Хуссар (Таллинн). Об употреблении личных имен русскими в Эстонии.

16.40 Pauls Balodis (Rīga). Faunas semantikas latviešu uzvārdi un to paralēles kaimiņtautu antroponīmikā.

 

17.15. Kuluārsarunu turpinājums (9. stāvā).

     

 
Jūs esat 5486384. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs