Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   IV Starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress     

Drukāt         

    
      

No 2003. gada 28. jūlija līdz 2. augustam Rīgā, Latvijas Universitātē notiks IV Starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress (IVth International Congress of Dialectologists and Geolinguists).

Kongresu rīko LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centru.

Kongresā dalību pieteikuši apm. 150 valodnieki no 30 Eiropas un Āzijas valstīm, kā arī Kanādas, tostarp 18 latviešu dialektologi un valodas vēstures speciālisti.

Kongresa darba valodas – angļu, vācu, franču un krievu.

Kongresa darba programmā – 3 plenārsēdes un astoņu sekciju sēdes.

Sekciju tematika:

1.      Vēsturiskā dialektoloģija un pārmaiņas valodā.

2.      Dialektu diferenciācija teritoriālā un cilšu aspektā attiecībā pret nacionālajām valodām.

3.      Divvalodība, daudzvalodība, valodu kontakti un valodu analoģijas.

4.      Interference un integrācija valodu kontaktjoslās un etniski identās valodās.

5.      Dialektoloģisko pētījumu jaunākās metodes.

6.      Dialektu strukturālās iezīmes un to klasifikācija.

7.      Dialektu atlanti un vārdnīcas.

8.      Dialektoloģijas, onomastikas un etnolingvistikas jautājumi.

Kongresa programmā iekļauti arī šādi pasākumi:

1.      Starptautiskās dialektologu un ģeolingvistu biedrības (International Society of Dialectologists and Geolinguists) pilnsapulce.

2.      “Eiropas valodu atlanta” Redakcijas padomes 36. simpozijs (36th Editorial Board Meeting of the Atlas Linguarum Europae).

Rīcības komitejas priekšsēdētājs:
Dr. philol. Agris Timuška

Rīcības komitejas līdzpriekšsēdētājas:
Dr. habil. philol. Dace Markus,
Dr. philol. Anna Stafecka

Programmas komitejas vadītājs:
Dr. habil. philol. Ojārs Bušs

     

 
Jūs esat 5479849. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs