Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   III Studentu zinātniskās konferences dalībnieka anketa     

Drukāt         

    
      

III Studentu zinātniskā konference

«Aktuāli baltistikas jautājumi»

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte

2003. gada 24. – 25. novembrī

Dalībnieka anketa

Iesūtīt līdz 2003. gada 1. oktobrim

Vārds, uzvārds______________________________________________

Adrese, telefons, e-pasta adrese________________________________

 Augstskola, tās adrese, telefons, e-pasta adrese__________________

 Referāta nosaukums_________________________________________

 Zinātniskā vadītāja vārds, zinātniskais grāds______________________

Tiem, kam vajadzīgas vīzas:

Dzimšanas datums, vieta____________________________________

Pilsonība__________________________________________________

Pases numurs, derīguma termiņš______________________________

 Pilsēta, kurā kārtosit Latvijas vīzu______________________________

Atsūtiet, lūdzu, arī pases kopiju (lappuses, kurās ir personas dati)!

Pieteikumus sūtīt:

Guntai Nešporei
e-pasts: gunta@ailab.lv vai snt@latnet.lv
tel.: (371) 7227486, (371) 6092868
Latvijas Universitāte
Matemātikas un informātikas institūts
Mākslīgā intelekta laboratorija
Raiņa bulvāris 29 – 401,
Rīga, LV–1459, Latvija

     

 
Jūs esat 5479852. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs