Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Informācija par III Studentu zinātnisko konferenci "Aktuāli baltistikas jautājumi"     

Drukāt         

    
    

III studentu zinātniskā konference

«Aktuāli baltistikas jautājumi»

2003. gada 24. – 25. novembrī

LU Filoloģijas fakultāte aicina studentus piedalīties zinātniskā konferencē.

Konferences norises laiks: 2003. gada 24. un 25. novembris.

Konferences norises vieta:  Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte Visvalža ielā 4a

Konferences norise: konferences darbs tiks organizēts 3 sekcijās:

•        Valodniecība;

•        Literatūrzinātne;

•        Folkloristika.

Dalībnieku anketas lūdzam iesūtīt līdz 2003. gada 1. oktobrim.

Tēzes: Tēžu apjoms ap 2400 rakstzīmēm, izmantojot teksta redaktoru MS Word. Tēžu krājums tiks publicēts latviešu un lietuviešu valodā. Tiks pieņemti teksti arī angļu, vācu un krievu valodā, tie tiks iztulkoti latviešu valodā, gala variantu saskaņojot ar autoru. Tēzes gaidīsim līdz 2003. gada 1. oktobrim.

Referāti: apjoms 20 minūtes (15 referātam, 5 diskusijai). Konferences valodas ir latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu.

 

Papildu informācija un dalībnieku anketas:

www.ailab.lv/baltistika.htm
gunta@ailab.lv
snt@latnet.lv

Lūdzam augstskolas atbalstīt studentu dalību konferencē.

     

 
Jūs esat 5468021. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs