Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Ielūgums uz konferenci "Vārds un tā pētīšanas aspekti"     

Drukāt         

    
    

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas

Latviešu valodas katedra

 

aicina Jūs piedalīties starptautiskā konferencē

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI

2003. gada 20. un 21. novembrī

Konference veltīta Kārļa Mīlenbaha gadam.

         

Pieteikumu (dalībnieka anketu) lūdzam atsūtīt konferences organizācijas komitejai (pa pastu, e-pastu vai faksu) līdz 2003. gada 1. oktobrim.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu.

Dalības maksa – Ls 5 (samaksājama, ierodoties konferencē).

Konferences materiālus piedāvājam publicēt rakstu krājuma “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 8. laidienā (iznāks 2004. gada rudenī). Ar raksta noformēšanas prasībām iepazīstināsim konferences laikā. Maksa par publicēšanos – Ls 2 (samaksājama, ierodoties konferencē vai iesniedzot rakstu).

Adrese: konferences “Vārds un tā pētīšanas aspekti" organizācijas komiteja

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Latviešu valodas katedra

Lielā iela 14

Liepāja LV 3401

Tālrunis  34 25204

Fakss (371) 3424223

e-pasts: balti@lieppa.lv

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētāja           Dr. habil. philol.  B. Laumane

     

 
Jūs esat 5486303. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs