Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Informācija par Valsts valodas aģentūras izsludinātā projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» norisi     

Drukāt         

(Informācija par VVA izsludinātā projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» norisi)
    
    

2004. gada 17. maijā

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Par Valsts valodas aģentūras izsludinātā

projektu konkursa „Valsts valodas attīstība” norisi

2004. gada 7. maijā noslēdzās Valsts valodas aģentūras 22. aprīlī laikrakstā „Diena” un „Latvijas Vēstnesis” izsludinātais projektu konkurss „Valsts valodas attīstība”. Iesniegti 59 projektu pieteikumi.

 Konkursam atvēlētais budžets — 50 tūkst. latu; vienam projektam piešķiramā maksimālā summa – 5000 Ls, līdz ar to ir iespējams atbalstīt līdz 15 projektiem.

 2004. gada 14. maijā Projektu izvērtēšanas komisija sāka darbu, lai izvērtētu pieteikto projektu kvalitāti.

 Jau konkursa nolikumā tika norādītas piecas vadlīnijas, atbilstoši kurām konkursa pretendenti iesniedza savus projektu pieteikumus. 

  • Vadlīnija Nr. 1: Latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmu apzināšana, šo problēmu praktiskajā risinājuma varianta izstrādē (pieteikti 8 projekti).
  • Vadlīnija Nr. 2: Latviešu valodas pozīciju un prestiža nostiprināšana, informējot sabiedrību par latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmām (pieteikti 9 projekti).
  • Vadlīnija Nr. 3: Latviešu valodas mācību kvalitāte izglītībā: situācijas izpēte, mācību metodisko jautājumu risināšana (pieteikti 6 projekti).
  • Vadlīnija Nr. 4: Vārdnīcu un dažādu izglītojošu (zinātnisku, populārzinātnisku u.c.) materiālu izstrāde un/vai izdošana (pieteikti 30 projekti).
  • Vadlīnija Nr. 5: Latviešu valoda informāciju tehnoloģijās (pieteikti 6 projekti).

 Vairāk nekā pusē visu projektu pieteikumu (t. i., 30) prasīti līdzekļi vārdnīcu un dažādu izglītojošu materiālu izstrādei un/vai izdošanai. Lielākoties projektu pieteicēji meklējuši finansiālu atbalstu, lai rediģētu vai izdotu jau sagatavotus darbus.

 Projektu pieteikumus iesniegušas gan juridiskās personas (no tām visaktīvākais bijis LU Latviešu valodas institūts — 9 projektu pieteikumi, un LU Matemātikas un informātikas institūts — 6 projektu pieteikumi), gan fiziskās personas.

 Projektu konkursa „Valsts valodas attīstība” rezultāti (uzvarējušo projektu pieteicēji, projektu nosaukumi) tiks paziņoti līdz 1. jūnijam laikrakstā „Diena” un „Latvijas Vēstnesis”, kā arī  interneta portālā www.vvk.lv un www.izm.lv .

     

 
Jūs esat 4948778. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs