Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Informāciju par Valsts valodas aģentūras izsludino projektu konkursu programmā „Valsts valodas attīstība” skat. pievienotajos dokumentos. Projektu iesniegšanas termiņš – 7.05.2004.     

Drukāt         

(Informācija par VVA izsludināto projektu konkursu programmā „Valsts valodas attīstība”. Projektu iesniegšanas termiņš – 7.05.2004.)
(Pieteikuma veidlapa VVA izsludinātajam projektu konkursam programmā "Valsts valodas attīstība")
    
          

 
Jūs esat 4948882. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs