Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Sludinājums par projektu konkursu «Valsts valodas attīstība»     

Drukāt         

    
      
Sludinājuma teksts 01/10/03

 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU

 

VALSTS  VALODAS  ATTĪSTĪBA

Konkursa mērķi:

1. Nodrošināt latviešu valodas kā valsts valodas attīstību.

2. Paplašināt un nostiprināt latviešu valodas lietojumu.

3. Rosināt sabiedrības līdzdalību un veicināt integrāciju uz valsts valodas pamata.

Projektu vadlīnijas:

          1. Latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmu apzināšana un praktiskā risinājuma varianti.

2. Latviešu valodas pozīciju un prestiža stiprināšana, informējot sabiedrību par latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmām, veicinot sabiedrības sapratni un līdzdalību to risināšanā.

3. Latviešu valodas mācību kvalitāte izglītībā.

4. Vārdnīcu un citu izglītojošu, zinātnisku un populārzinātnisku materiālu izstrāde un/vai izdošana.

5. Latviešu valoda informācijas tehnoloģijās.

 Projektu pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas līdz 2003. gada 13. oktobrim plkst. 10.00 IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrā, Vaļņu ielā 2 (6. st., 606. kab.), Rīgā, LV 1050

 Ar konkursa nolikumu var iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā www.izm.gov.lv   un Valsts valodas komisijas mājas lapā www.vvk.lv.

     

 
Jūs esat 4948820. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs