Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» vadlīnijas     

Drukāt         

    
      

APSTIPRINĀTS

ar projektu konkursa

“Valsts valodas attīstība” izvērtēšanas komisijas

2003. gada 29. septembra sēdes protokolu Nr. 1

PROJEKTU  KONKURSA “VALSTS VALODAS ATTĪSTĪBA” VADLĪNIJAS

Konkursa mērķi:

1.     Nodrošināt latviešu valodas kā valsts valodas attīstību.

2.     Paplašināt un nostiprināt latviešu valodas lietojumu.

3.     Rosināt sabiedrības līdzdalību un veicināt integrāciju uz valsts valodas pamata.

Projektu vadlīnijas:

1.     Latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmu apzināšana un praktiskā risinājuma varianti (lingvistiski pētījumi, socioloģiskas aptaujas, materiālu izstrādnes par latviešu valodas lomu sabiedrībā, kvalitāti un lietojumu visās dzīves jomās u. c.).

2.     Latviešu valodas pozīciju un prestiža stiprināšana, informējot sabiedrību par latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmām, veicinot sabiedrības sapratni un līdzdalību to risināšanā.

3.     Latviešu valodas mācību kvalitāte izglītībā (latviešu valodas kā dzimtās valodas metodika pamatskolā un vidusskolā, Eiropas valodu portfeļa metodika skolēniem un pieaugušajiem u. c.).

4.     Vārdnīcu un citu izglītojošu zinātnisku un populārzinātnisku materiālu izstrāde un/vai izdošana.

5.     Latviešu valoda informācijas tehnoloģijās.

     

 
Jūs esat 4948907. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs