Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > Starptautiskā zinātniskā konference XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI     
   Application form to International Scientific Conference XIV SCIENTIFIC READINGS     

Drukāt         

    
      

DAUGAVPILS UNIVERSITY

 THE FACULTY OF THE HUMANITIES  

International Scientific Conference

XIV SCIENTIFIC READINGS  

Daugavpils, January 29 – 30, 2004

 APPLICATION FORM

Name, surname___________________________________________________

 

Scientific (academic) degree_________________________________________

_________________________________________________________________

Place of work, position______________________________________________

_________________________________________________________________

The work group chosen_____________________________________________

Theme of report ___________________________________________________

_________________________________________________________________

Short annotation of the report (about 500 symbols) ______________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Address: _________________________________________________________

Phone:___________________________________________________________

Fax:_____________________________________________________________

E-mail address: ________________

Is a hotel room necessary?

(indicate date of arrival and departure)

necessary ________

unnecessary _______

The deadline for the applications: December 15, 2003.

Address:

Vienibas 13, Daugavpils, LV-5401

Phone: +371 5424238

Fax: +371 5422611

e-mail: hf@dau.lv

 

THANK YOU

Organization Committee

     

 
Jūs esat 5486338. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs