Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > Starptautiskā zinātniskā konference XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI     
   Starptautiskās zinātniskās konferences XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI dalībnieka anketa     

Drukāt         

    
      

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

 HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

Starptautiskā zinātniskā konference

XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI

 Daugavpilī 2004. gada 29.- 30. janvārī.

 DALĪBNIEKA ANKETA

 

Vārds, uzvārds__________________________________________________

 

Zinātniskais (akadēmiskais) grāds __________________________________

_______________________________________________________________

Darba vieta, amats _______________________________________________

_______________________________________________________________

Izvēlētā darba grupa______________________________________________

Referāta temats__________________________________________________

 _______________________________________________________________

Īsa referāta anotācija (apmēram 500 zīmes) ___________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Adrese:__________________________________________________________

Tālruņi:___________________________________________________________

Fakss:____________________________________________________________

Elekroniskais pasts: ________________________________________________

Vai vajadzīga vieta viesnīcā (norādīt iebraukšanas un izbraukšanas datumu)

Ir vajadzīga________

Nav vajadzīga ______

 

 Dalībnieka anketu gaidām līdz 2003. gada 15. decembrim.

 Adrese:

Vienības 13, Daugavpilī, LV-5401

Tālr.: +371 5424238

Fakss: +371 5422611

e-mail: hf@dau.lv

Paldies!

Rīcības komiteja

     

 
Jūs esat 5486306. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs