Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > Starptautiskā zinātniskā konference XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI     
   Ielūgums uz Starptautisko zinātnisko konferenci XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI     

Drukāt         

    
    

LAIPNI LŪDZAM UZ KONFERENCI!

2004. GADA 29. – 30. JANVĀRĪ.

 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES

      HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE RĪKO

Starptautisko zinātnisko konferenci
XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI

 Tiek plānotas darba grupas:

•    BALTU VALODAS (darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, krievu)

•    SLĀVU VALODAS: VALODA DAŽĀDU KULTŪRU KONTEKSTĀ (darba valoda: krievu)

•    VĀCU VALODA (darba valoda: vācu)

•    ANGĻU VALODA: VALODAS LINGVISTISKIE UN SOCIOLINGVISTISKIE ASPEKTI DAŽĀDU KULTŪRU KONTEKSTĀ (darba valodas: angļu, franču, zviedru, latviešu, krievu)

•    SVEŠVALODU(ANGĻU, FRANČU) MĀCĪBU METODIKAS JAUTĀJUMI: REFLEKTĪVĀ PIEEJA SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ (darba valodas: angļu, franču, zviedru, latviešu, krievu)

•    LITERATŪRA UN KULTŪRA: PROCESS, MIJIEDARBĪBA, PROBLĒMAS (darba valoda: latviešu)

•    PASAULES LITERATŪRAS UN KULTŪRAS VĒSTURE (darba valoda: krievu)

•    VĒSTURE: NO AVOTA UZ CILVĒKU (darba valoda: latviešu, krievu, angļu, vācu)

Pieteikumus konferences rīcības komiteja gaidīs līdz 2003. gada 15. decembrim.

Dalības maksa – 5 LVL

 Tiek plānots publicēt nolasīto referātu rakstu krājumu. Maksa par publikāciju – 5 LVL

 Maksa par naktsmītni dienesta viesnīcā no 3 LVL  diennaktī. 

ADRESE

Daugavpils Universitāte

Vienības 13, Daugavpilī, LV-5401

Tālrunis: +371 5424238

Fakss: +371 5422611

e-mail: hf@dau.lv

     

 
Jūs esat 5486363. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs