Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Juris Borzovs     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

J. Borzova publicēto darbu saraksts par valodas jautājumiem

 1. J. Borzovs, A. Kalnroze, J. Rāts. Par latviešu rakstāmmašīnas ergonomiskās tastatūras standarta projektu. LVU Skaitļošanas centrs, Rīga, 1989., 10 lpp.
 2. J. Borzovs, J. Rāts. Rakstāmmašīnām un datoriem (skaitļotājiem) ergonomisku latviešu tastatūru. LZA Vēstis, Nr. 11, 1990., lpp. 124-128.
 3. J. Borzovs. The Way Latvian Ergonomic Keyboard was Designed . Precedings of Human Jobs and Computer Interfaces Conference, Tampere, 1991, pp. 471‑475.
 4. V. Baumgarts, J. Borzovs, G. Fricnovičs, A. Gobzemis, I. Ilziņa. Ja ne es, tad kas? Datortehnika, Nr. 0, lpp. 16., 1993.
 5. J. Borzovs. Datoru latviešu tastatūras standarts  ir tuvu! Datortehnika, Nr. 2, lpp. 38.‑39., 1993 (oktobris).
 6. J. Borzovs. Lai iegūst latviešu valoda! Datortehnika, Nr. 3, lpp. 7.‑8., 1993 (novembris).
 7. J. Borzovs. Tastatūras standarts nu jau patiešām pieņemts! Datortehnika, Nr. 2(6), lpp. 30., 1994 (februāris).
 8. J. Borzovs. Sleja (par burtu ģ). Datortehnika, Nr. 11(15), lpp. 7, 1994 (novembris).
 9. J. Borzovs. Sleja (par terminoloģiju). Datortehnika, Nr. 1(17), lpp. 4, 1995 (janvāris).
 10. J. Borzovs, R. Čevere. Lietotāja pamatprasības tipveida darba seansiem ar datorizētu terminoloģisko vārdnīcu. - VII Starptautiskais baltistu kongress BALTISTICA VII. ‑ Rīga. ‑ 1995, lpp. 25.‑27.
 11. J. Borzovs. Sleja (par terminu lietošanu). Datortehnika, Nr. 10(26), lpp. 34, 1995 (oktobris).
 12. J. Borzovs, R. Čevere, M. Lučkina. Datora izmantošanas prakse LZA Terminoloģijas komisijas informātikas apakškomisijas darbā. V. Skujiņa (sastād.) Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas: Referātu tēzes LZA un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference, Rīga, 1996, lpp. 39‑40.
 13. J. Borzovs, G. Fricnovičs, A. Spektors. The Latvian Language and IT&T. Baltic IT Review, No. 5'97, pp. 24‑28.
 14. J. Borzovs. Latviešu valoda citu valodu vidū. Konference “Latviešu valoda – esamība, vide, konteksti”, Rīga, 1997, lpp. 54‑57.
 15. J. Borzovs, G. Fricnovičs, A. Spektors. The Latvian Language and IT&T. In: Intern. Conf. & Exhib. Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States, Abstracts of papers, Riga,1997, pp. 35‑39.
 16. J. Borzovs, R. Čevere, M. Lučkina. Datora izmantošanas prakse LZA Terminoloģijas komisijas Informātikas apakškomisijas darbā.  LZA Vēstis. A. Rīga, 1997, 51. sēj., 3./4. (590./591.) nr., lpp. 7.‑10.
 17. J. Borzovs, G. Fricnovičs. Latviešu valoda un brīvā tirgus ekonomika. Latvijas Vēstnesis, 22. 04. 1998., 8. lpp.
 18. A. Baums, J. Borzovs, A. Gobzemis, I. Freibergs, G. Fricnovičs, I. Ilziņa (sastād.). Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca Personālie datori. A/s DATI, 1998, 256 lpp.
 19. Nacionālā programma Informātika. Sastād. R. Balodis, J. Bārzdiņš, J. Bičevskis, J. Borzovs, V. Briedis, E. Karnītis, V. Lauks, J. Miķelsons, A. Virtmanis, K. Zeiļa. Rīga, 1998.
 20. J. Borzovs. Vai datoram jāmāca latviešu valoda? Biznesa Partneri, Februāris 1999. lpp. 46.
 21. I. Vancāne, J. Borzovs, National IT&T Terminology: a Disciplined Mode of Development. In: Intern. Conf.&Exhib. “Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States”, Abstracts of papers, Riga, 1999, pp. 98‑102.
 22. A. Baums, J. Borzovs, A. Gobzemis, G. Fricnovičs, I. Ilziņa, V. Skujiņa (sastād.). Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. R.: Avots, 2001., 660 lpp.
 23. J. Borzovs, I. Ilziņa, V. Skujiņa, I. Vancāne. Sistēmiska latviešu datorterminoloģijas izstrāde. LZA Vēstis, 2001., 55. sēj., 1./2.num., lpp. 83‑91.
 24. J. Borzovs. Mazas tautas lielais papilddarbs. 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēžu krājums, Rīga, 2001., lpp. 569.
 25. J. Borzovs, I. Ilziņa. The Main Guidelines of Creating IT&T Terminology. Abstracts of 2nd Intern. Conf. On Terminology “Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society” in commemoration of E.Drezen’s 110th anniversary, Riga, 2002, pp. 15‑17.
 26. J. Borzovs. Labojot nepatiesus apgalvojumus. Neatkarīgā Rīta Avīze, 2003. 03. 05., lpp. 2.

2003. gada 11. jūnijā

     

 
Jūs esat 5413793. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs