Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (4)     
   Priekšvārds     

Drukāt         

    
      

PRIEKŠVĀRDS

„Terminoloģijas Jaunumu” (TJ) ceturtais numurs iznāk ar Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Šajā krājumā publicēti 2003. gada pavasarī (martā–maijā) pieņemtie LZA Terminoloģijas komisijas (TK) lēmumi un svarīgākās konsultācijas. Krājuma specifika – tajā publicētie termini lielā mērā saistīti ar ES normatīvajos aktos un NATO aktuālo terminoloģiju. Šoreiz gan izlemšanai, gan konsultācijai iesniegtie jautājumi bijuši īpaši sarežģīti, jo vairākos gadījumos paši jēdzieni vēl ir veidošanās stadijā. Krājuma veidotāji izsaka lielu pateicību kolēģiem Aldim Lauzim, Rutai Grēviņai, Raitai Karnītei, Jurim Borzovam, Mārim Baltiņam, Andrejam Spektoram, Andrejam Senkānam, Kārlim Timmermanim u. c., kā arī Nikolajam Sprancmanim un TTC terminologiem par līdzdalību definīciju precizēšanā.

Šajā krājumā publicēti vairāki angļu vārdu tulkojumi kā papildinājums angļu–latviešu vārdnīcām speciālo tekstu tulkošanai.

Atgādinām, ka LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcu saraksts publicēts TJ/1 numurā, kā arī Valsts valodas komisijas mājas lapā (http://www.vvk.lv ). Šo publikāciju konsekventa izmantošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ieviešanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

Aicinām lasītājus būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteiksmes veidošanā un lietošanā. Būsim pateicīgi par derīgiem priekšlikumiem.

Mūsu adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, Latvija.

Tālr.: (371) 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

LZA TK priekšsēdētāja
2003. gada jūnijā            Valentīna Skujiņa

     

 
Jūs esat 5418698. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs