Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (3)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 16     

Drukāt         

    
    

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 16

Par angļu termina peer atbilsmi latviešu valodā

Pieņemts 19.11.2002.; prot. Nr. 7/1031.
Lēmuma pamats: Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra konsultācija.

Angļu valodā ar terminu peer tiek apzīmēta persona, kas ir līdzīgā stāvoklī ar kādu citu, kādu, kas pieder pie tādas pašas sociālās grupas, kura visbiežāk balstās uz vecumu, rangu (pakāpi) vai statusu (sk. “Merriam–Webster Collegiate Dictionary”, 10th edition. Mass: Merriam–Webster, 1994).

Latviešu valodā šī jēdziena izteikšanai lietojams termins līdzinieks  (sk. arī “Angļu–latviešu vārdnīca”. – R.: Jāņa sēta, 1997), nevis “vienaudzis” vai “līdzaudzis”: vienaudzis ir persona, kas ‘ir vienā vecumā ar kādu’ (sk. “Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca”. – R.: Zvaigzne ABC, 2000), bet līdzaudzis terminoloģiski pagaidām nav definēts.

Līdz ar to peer education ir līdzinieku izglītība un peer educator ir līdzinieku izglītotājs. Līdzinieku izglītībai raksturīgs paņēmiens ir izvēlēties izglītotāju no līdzinieku vides.

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

     

 
Jūs esat 5418716. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs