Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (3)     
   Priekšvārds     

Drukāt         

    
      

“ Skaidri termini — skaidra doma”

R. Grabis

 

PRIEKŠVĀRDS

Ar Valsts valodas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu izveidotā informatīvā ceturkšņizdevuma „Terminoloģijas Jaunumi” (TJ) trešais numurs pamatos veltīts LZA Terminoloģijas komisijas (TK) lēmumu un konsultatīvo ieteikumu publicēšanai. Šajā krājumā ievietoti LZA TK lēmumi, kas pieņemti, sākot ar 2002. gadu un beidzot ar pēdējiem lēmumiem, kas pieņemti 2003. gada 28. janvāra sēdē. Iepriekšējie LZA TK 9 lēmumi publicēti TJ/2 numurā. Tādējādi publikācijas TJ/2 un TJ/3 numurā aptver visus LZA TK lēmumus, kas pieņemti kopš Valsts valodas likuma stāšanās spēkā 2000. gada 1. septembrī. Pārējās krājuma sadaļas veltītas konsultācijām, terminu un jēdzienu precizējumiem un citām aktuālām ziņām. Konsultācijās dotas atbildes gan uz jauniem, iepriekš vēl neskartiem termina izvēles vai lietošanas jautājumiem, gan uz jautājumiem par LZA TK jau apstiprinātiem terminiem, ja to lietošanā praksē ir radušās kādas neskaidrības.

Atgādinām, ka LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcu saraksts publicēts TJ/1 numurā, kā arī LZA TK mājas lapā (http://www.lza.lv/lat/TK/sakumlapa.htm). Šo publikāciju konsekventa izmantošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ieviešanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

Aicinām lasītājus būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteiksmes veidošanā un lietošanā. Būsim pateicīgi par derīgiem priekšlikumiem.

Mūsu adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, Latvija.
Tālr.: (371) 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

LZA TK priekšsēdētāja
Valentīna Skujiņa

2003. gada februārī
     

 
Jūs esat 5492883. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs