Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (2)     
   Ziņas     

Drukāt         

    
    

ZIŅAS

No š. g. 21. līdz 25. oktobrim Rīgā notika Ernesta Drezena piemiņai veltītā Otrā starptautiskā terminoloģijas konference “Terminoloģija un tulkošanas tehnoloģija daudzvalodu informācijas sabiedrībā”, kurā ar referātiem piedalījās 46 dažādu nozaru speciālisti no 10 valstīm, bet reģistrēto dalībnieku skaits sniedzās pāri simtam. Konferences referāti tika nolasīti terminoloģijas teorijas, lingvistisko un tulkošanas aspektu, nozaru specifikas un jaunākās datortehnoloģijas izmantošanas jomā.

Derīgu informāciju datortehnoloģijas izmantošanā terminoloģijas darbā konferences dalībnieki guva seminārā “Datorizētā terminoloģija interneta laikmetā: problēmas un risinājumi”, kas bija īpaši pielāgots Latvijas un citu Baltijas valstu aktualitātēm.

Stratēģiska ievirze, pievēršot uzmanību Austrumu un  Centrālās Eiropas valstu sadarbības stiprināšanai terminoloģijas jomā, bija dāņu terminologa profesora Heriberta Pihta un Latvijas Valsts valodas komisijas iniciētajam kolokvijam, kas, pateicoties gan Valsts valodas komisijas, gan starptautisko terminoloģijas organizāciju IITF un INFOTERM atbalstam, kā arī Gētes institūta sagādātajai sinhronās tulkošanas aparatūrai un TTC prasmīgajai tulcei, notika īpaši augstā organizatoriskā līmenī. Ar stāvokli un nākotnes iecerēm Baltijas valstīs, Krievijā un Rietumeiropā iepazīstināja šo valstu pārstāvji. Latvija demonstrēja savu datorspeciālistu augsto kompetences līmeni (A. Vasiļjeva referātā).

Pasākuma nozīmīgumu stiprināja gan LZA prezidenta akadēmiķa Jāņa Stradiņa ievadruna un LZA viceprezidenta akadēmiķa Jura Ekmaņa līdzdalība vairākos konferences pasākumos, gan ievērojamāko pasaules terminoloģijas speciālistu profesoru H. Pihta, S. E. Raitas un K. D. Šmica, kā arī UNESCO pārstāvja un INFOTERM direktora H. Galinska devums.

Ir aktualizēta terminologu teorētiskā un praktiskā sadarbība gan Baltijas valstu, gan plašākā mērogā, stiprināta saskare ar starptautiskās terminoloģijas pētniecības centru Vīnē, iezīmēti neatliekami risināmie nacionālas terminoloģijas attīstības uzdevumi.

Konferences materiālus paredzēts publicēt ar starptautiski citējama izdevuma indeksu, kas saņemts no INFOTERM.

     

 
Jūs esat 5412899. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs