Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (2)     
   Jaunumi     

Drukāt         

    
    

JAUNUMI

*      LZA TK savā sēdē 19.11.2002. ir apstiprinājusi Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā akceptēto internacionālisma apropriācija jēdzieniskā satura maiņu  latviešu valodā. Līdz šim latviešu valodā internacionālisms apropriācija svešvārdu vārdnīcās skaidrots kā ‘piesavināšanās, iegūšana savā īpašumā’. Savukārt angļu valodā attiecīgajam vārdam appropriation ir gan nozīme ‘iegūšana savā īpašumā’ (turklāt bez īpaša pilnvarojuma, tāpēc angļu–latviešu vārdnīcās šajā nozīmē lietots tulkojums “piesavināšanās; zagšana”), gan ‘naudas (finanšu) veltīšana (atvēlēšana) noteiktam mērķim’. Šajā otrajā nozīmē latviešu valodā tulkojumā parasti tika lietots termins asignēšana (līdzekļu asignēšana).

Tulkojot ES normatīvos aktus, gan juridiskajā, gan finanšu terminoloģijā angļu terminam appropriation arī otrajā nozīmē par ekvivalentu atzīts apropriācija, bet termins asignēšana paturēts kā angļu termina assignment ekvivalents (vienā no tā nozīmēm).

LZA TK sēdē atzīts, ka, runājot par atvēlētajiem (apropriētajiem) līdzekļiem, ir izmantojama forma apropriējumi (iepriekš lietotā “asignējumi” vietā). Par kļūdu šajā nozīmē atzīta daudzskaitļa forma “apropriācijas”.

Raksturotā internacionālisma apropriācija nozīmes maiņa, t. i., tuvināšana attiecīgā internacionālisma nozīmei angļu valodā, savukārt nozīmē, ka turpmāk ieviešami attiecīgi labojumi angļu–latviešu un  latviešu–angļu vārdnīcās un automatizētajās datu bāzēs, proti – jaunā atbilstība ir šāda:

angļu            appropriation
latv.           1. (līdzekļu) apropriācija

                 2. iegūšana savā īpašumā

misappropriation
[nelikumīga]  piesavināšanās

*      LZA TK, pamatojoties uz komisijas ilggadējā terminologa Alda Lauža pētījumu un plašu sabiedrības aptauju, ir pieņēmusi galalēmumu par jaunās ES kopējās naudas vienības nosaukumu un ieteic izmantot tās apzīmēšanai latviešu valodā lokāmo formu eira. Lēmuma teksts un sīkāka informācija šajā jautājumā paredzēta nākamajā TJ numurā.

     

 
Jūs esat 5412925. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs