Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (2)     
   LZA TK jaunumi     

Drukāt         

    
    

Dažu aktuālu angļu terminu latviskās atbilsmes

Lielākā daļa turpmāk minēto terminu atrodami jau publicētās dažādu nozaru terminu vārdnīcās, ko apstiprinājusi LZA Terminoloģijas komisija. Šajā izdevumā termini pārpublicēti, lai sekmētu to plašāku lietojumu.

bid - konkursizsole

bidding - [iz]solīšana

businessman - komersants

business - komercdarbība; uzņēmējdarbība; darījumdarbība; darījumi 

camera-ready copy - iespiedgatava kopija

cartridge - kasetne

charter trip - līgumceļojums

computer literacy - datorpratība

cultural literacy - kultūrpratība; kultūrpratīgums

environmental literacy - ekoloģiskā izpratība, ekopratība

factoring - fakturēšana; faktūrdarījums; faktūrkreditēšana

full-time study - klātiene

hold point - liegumpunkts

holding - kontrolakciju turēšana

holding company - kontrolakciju sabiedrība

insight - atskārta; atskārsme

invoice - faktūrrēķins

item - vienums

offshore - ārzonas- (piem., ārzonas banka)

part-time study - neklātiene

peer education - līdzinieku izglītība

pilot project - izmēģinājuma projekts

quality control - kvalitātes vadība

quality loop - kvalitātes cilpa

quality management - kvalitātes pārvaldība

reliability - drošums

safety - drošība; nebīstamība

scanner - skeneris

security - drošība

service delivery - pakalpojuma sniegšana

summit - galotņu apspriede

swiffer - putekļu salvete

traceability - izsekojamība

tag - kaba; etiķete; birka

talk-show - sarunizrāde

     

 
Jūs esat 5412914. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs