Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (2)     
   Priekšvārds     

Drukāt         

    
    

PRIEKŠVĀRDS

Ar Valsts valodas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu izveidotā informatīvā ceturkšņizdevuma „Terminoloģijas Jaunumi” otrais numurs pamatos veltīts LZA Terminoloģijas komisijas (TK) lēmumu un konsultatīvo ieteikumu publicēšanai. Lai šajā izdevumā būtu atrodami visi LZA TK lēmumi, kas pieņemti kopš Valsts valodas likuma stāšanās spēkā, vispirms hronoloģiskā secībā publicēti jau iepriekšējos gados pieņemtie lēmumi. Tā kā izdevumam plānots noteikts apjoms, šajā numurā publicēti pirmie 9 lēmumi, kas pieņemti 2000. un 2001. gadā. Pārējās izdevuma sadaļas veltītas 2002. gada konsultācijām, terminu un jēdzienu precizējumiem un citiem jaunumiem.

Atgādinām, ka LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcu saraksts publicēts „Terminoloģijas Jaunumu” 1. numurā, kā arī LZA TK mājas lapā (http://www.lza.lv/lat/TK/sakumlapa.htm). Šo publikāciju konsekventa izmantošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ieviešanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

Aicinām lasītājus būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteiksmes veidošanā un lietošanā. Būsim pateicīgi par derīgiem priekšlikumiem.

LZA TK priekšsēdētāja
Valentīna Skujiņa

2002. gada decembrī
     

 
Jūs esat 5486368. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs