Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Ziņas     

Drukāt         

    
    

ZIŅAS

Šoruden 21. — 25. oktobrī Rīgā notiks Liepājā dzimušā terminologa Ernesta Drezena (1892 — 1937) piemiņai veltītā Otrā starptautiskā terminoloģijas konference “Terminoloģija un tulkošanas tehnoloģija daudzvalodu informācijas sabiedrībā” un darbseminārs “Datorizētā terminoloģija interneta laikmetā: problēmas un risinājumi”. Konferencē piedalīsies vadošie pasaules terminologi. Semināru vadīs S. E. Raita (Wright) no ASV un K. D. Šmics (Schmitz) no Vācijas. Izvērstus referātus lasīs H. Pihts no Dānijas un Hr. Galinskis no Austrijas. Pirmā E. Drezena piemiņai veltītā konference notika pirms 10 gadiem Rīgā un Jūrmalā. Tās iniciatori bija rietumvalstu terminologi, jo E. Drezena vārds terminologu un interlingvistu aprindās ir starptautiski pazīstams.

***

Klajā ir nākusi LZA TK ilggadējās pieredzes apkopojuma — V. Skujiņas grāmatas “Latviešu terminoloģijas izstrādes principi” — otrais, labotais un papildinātais izdevums.

Oktobrī kā veltījums starptautiskajai terminoloģijas konferencei, kurai dots E. Drezena vārds, tulkojumā no krievu valodas ar nodaļu kopsavilkumiem angļu valodā klajā nāks pirmā E. Drezena darba publikācija latviešu valodā, viena no vairāk par 20 viņa grāmatām — “Zinātniskās un tehniskās terminoloģijas internacionalizācija” (oriģināls 1936. gadā). Šī grāmata uzsktāmi rāda to vēsturiskās attīstības ceļu, kādu kopš pirmsmūsuēras laikiem ir nogājusi pasaules gara kultūras attīstība, sniedzot atbildes uz jautājumiem, kā un kas ir rūpējies, lai starptautiski sasniegtu to līmeni, kādā dzīvojam patlaban, un ļautu secināt, kādi ceļi turpmāk ejami, lai sekmētu starptautisko sapratni daudzos vitāli svarīgos jautājumos.

     

 
Jūs esat 5418618. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs