Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Vēstures terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Vēstures terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 06. 2001.

1. LZA kor. loc. Alberts VARSLAVĀNS (priekšsēdētājs) — LU prof. Tālr.: 7283734

2. Dr. Valters NOLLENDORFS (priekšsēdētāja vietn.) — valodniecība

3. Mag. hist. Juris CIGANKOVS — kara vēsture

4. Mag. hist. Inese DREIMANE — Latvijas okupācijas vēsture

5. Dr. hist. Kristīne DUCMANE — numismātika

6. Dr. hist. Ilgvars MISĀNS — LU asoc. prof.; Latvijas viduslaiku vēsture

7. Dr. hist. Elmārs PELKAUSS — arheogrāfija

8. Dr. h. c. Heinrihs STRODS — goda loc.

9. Dr. hist. Juris URTĀNS — LU prof.; arheoloģija

10. Marģers VESTERMANIS — ebreju vēsture

11. Dr. hist. Armands VIJUPS — heraldika

     

 
Jūs esat 5418649. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs