Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Tekstilrūpniecības terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Tekstilrūpniecības terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Dr. sc. ing. Ivars KRIEVIŅŠ (priekšsēdētājs) — RTU TATI. Tālr.: 7440376

2. LZA īst. loc. Aina BLINKENA (valodas konsultante) — Tālr.: 7227696

3. Dr. sc. ing. Pēteris BLINKENS —  Tālr.: 2574288

4. Dr. habil. sc. ing. Silvija KUKLE — RTU TATI. Tālr.: 7098521

5. Dr. sc. ing. Skaidrīte REIHMANE — RTU Polimērmat. inst. Tālr.: 7089219

6. Dr. habil. sc. ing. Guntis STRAZDS — Vieglās rūpn. asoc. priekšsēdētājs. Tālr.: 9488338

7. Mag. paed. Sarmīte VALAINE — LR IZM Prof. izgl. centrs. Tālr.: 7100691

8. Dr. sc. ing. Inese ZIEMELE — SIA “Solutions”. Tālr.: 7143877

9. Ilze ZIŅĢĪTE — Latvijas Vēstures muz. Etnogr. nod. vad. Tālr.: 7225605
     

 
Jūs esat 5418792. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs