Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Sporta terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Sporta terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Dr. paed. Uldis ŠVINKS (priekšsēdētājs) — LSPA prorektors. Tālr.: 7543422

2. Iveta BOGE — Valodu kat. Tālr.: 7543445

3. Doc. Inta BUDVIĶE — Valodu kat. Tālr.: 7543445

4. Dr. paed. Juris GRANTS — LSPA Slēpošanas kat. Tālr.: 7543357

5. Dr. paed. Uldis GRĀVĪTIS — LSPA rektors. Tālr.: 7543433

6. Dr. paed. Rasma JANSONE — LSPA Teorijas kat.. Tālr.: 7543430

7. Dr. med. Gundega KNIPŠE — LSPA Anatomijas kat. vad. Tālr.: 7543449

8. Dr. paed. Viesturs KRAUKSTS — LSPA prorektors. Tālr.: 7543412

9. Dr. paed. Arvils LIELVĀRDS — Peldēšanas kat. Tālr.: 7543414

10. Doc. Aivars LIEPIŅŠ — Smagatlētikas kat. Tālr.: 7543353

11. Doc. Verners MACKARS — LSPA dekāna vietn. Tālr.: 7543428

12. Dr. med. Kārlis STRĒLIS — LSPA zin. labor. vad. Tālr.: 7543441

13. Doc. Jānis UPMALIS — LSPA dekāns. Tālr.: 7543428

14. Dr. paed. Jānis ŽĪDENS — LSPA Studiju daļas vad. Tālr.: 7543373

     

 
Jūs esat 5418669. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs