Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Spēkratu terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Spēkratu terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Dr. habil. sc. ing. Juris Gunārs POMMERS (priekšsēdētājs) —  Tālr.: 2426390

2. Dr. sc. ing. Jānis BLĪVIS — LLU

3. Dr. habil. sc. ing. Ludis PĒKS — LLU

4. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante) — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv  

5. Dr. sc. ing. Jānis TUPIŅŠ — LLU Spēkratu inst. doc. Tālr.: 3080703. Fakss: 3027238. E pasts: spek@cs.llu.lv  

     

 
Jūs esat 5418744. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs