Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Muzeoloģijas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Muzeoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Dr. philol. Jānis GARJĀNS (priekšsēdētājs) — Latvijas Muzeju asoc. priekšsēdētājs. Tālr.: 7503870; 7503871. E pasts: janis.garjans@km.gov.lv  

2. Līvija BLŪMFELDE — Rīgas Vēstures un kuģniec. muz.

3. Anita JIRGENSONE — Latvijas Muzeju asoc.

4. Anna JURKĀNE — Turaidas muzejrezervāta direktore

5. Mag. philol. Marika ĶIRĪTE (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 7229636. E pasts: marika@ac.lza.lv  

6. Eduards LINIŅŠ — Raiņa Lit. un mākslas vēst. muz.

7. Māra Anna MARKĒVICA — Valsts mākslas muz.

     

 
Jūs esat 5418623. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs