Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Medicīnas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Medicīnas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.   

1. Dr. habil. med. Māris BALTIŅŠ (priekšsēdētājs) — LU Medicīnas fak. Tālr.: 7034568; 9695455. E pasts: baltins@lanet.lv  

2. Ingūna ADOVIČA — Valsts zāļu aģentūra. Tālr.: 7112180

3. Aivars GRĪNBERGS — Latvijas Medicīnas akad. Tālr.: 7409195

4. Jautrīte KARASKĒVICA — Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra. Tālr.: 7501590

5. LZA īst. loc. Ilmārs LAZOVSKIS — emerit. medicīnas prof. Tālr.: 9287072

6. Dr. philol. Kornēlija POKROTNIECE (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 7229636

7. Dr. med. Juris POKROTNIEKS — Latvijas Medicīnas akad. Tālr.: 7069458

8. Dr. habil. med. Arnis VĪKSNA — LU Medicīnas fak. Tālr.: 7034568

9. Dr. med. Anita VILLERUŠA — Latvijas Medicīnas akad. Tālr.: 7338310

     

 
Jūs esat 5418661. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs