Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Lauksaimniecības tehnikas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Lauksaimniecības tehnikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 14. 05. 2002.  

1. Dr. sc. ing. Kaspars VĀRTUKAPTEINIS (priekšsēdētājs) – LLU Tehniskās fak. dekāns. Tālr.: 3026666; 3020762; 9250437. Fakss: 3027238. E pasts: vkaspars@cs.llu.lv

2. Dr. sc. ing. Jānis PALABINSKIS (sekretārs) – LLU Lauks. tehn. inst. direktors. Tālr.: 3023825. Fakss: 3027238. E pasts: ltijanis@cs.llu.lv

3. Mag. sc. ing. Gunārs AUMALIS – Tālr.: 3023825. Fakss: 3027238. E pasts: lteh@cs.llu.lv

4. Jānis AVOTIŅŠ – LLU Spēkratu inst. doc. Tālr.: 3080696. Fakss: 3027238. E pasts: spek@cs.llu.lv

5. Mag. sc. ing. Ruta BALODE – LLU Ulbrokas Zinātnes centra pētn. Tālr.: 7910741. Fakss: 7910873. E pasts: uzc@delfi.lv

6. Gunārs GODMANIS – LLU Lauks. tehn. inst. lekt. Tālr.: 3080699. Fakss: 3027238. E pasts: lteh@cs.llu.lv

7. Dr. paed.  Larisa MAĻINOVSKA – LLU Valodu kat. asoc. prof. Tālr.: 3080702. Fakss: 3027238. E pasts: tfdek@cs.llu.lv

8. Dr. habil. sc. ing. Jānis OZOLS – Latvijas Valsts emerit. zinātnieks. Tālr.: 7621000

9. Mag. paed. Vija PAVLOVA – Valodu kat. doc. Tālr.: 3080702. Fakss: 3027238. E pasts: tfdek@cs.llu.lv

10. Dr. sc. ing. Juris PRIEKULIS – LLU Lauks. tehn. inst. prof. Tālr.: 3080691. Fakss: 3027238. E pasts: jurisp@cs.llu.lv

11. Mag. sc. ing. Raimunds ŠEĻEGOVSKIS – LLU Lauks. enerģēt. inst. doc. Tālr.: 3080687. Fakss: 3027238. E pasts: sniders@cs.llu.lv

12. Dr. sc. ing. Jānis TUPIŅŠ – LLU Spēkratu inst. doc. Tālr.: 3080703. Fakss: 3027238. E pasts: spek@cs.llu.lv

13. Dr. habil. sc. ing. Guntars UZKLIŅĢIS – LLU Mehānikas inst. direktors. Tālr.: 3080701. Fakss: 3027238. E pasts: eriks@cs.llu.lv

14. Dr. habil. sc. ing. Arvīds VILDE – LLU Ulbrokas Zinātnes centra vad. pētn. Tālr.: 7910741. Fakss: 7910873. E pasts: uzc@delfi.lv

     

 
Jūs esat 5418741. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs