Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 19. 02. 2001.

1. Dr. phil. nat. Andris AMOLIŅŠ (priekšsēdētājs) — Latvijas Organiskās sintēzes inst. Tālr.: 9758479. E pasts: amolins@osi.lv  

2. Dr. habil. chem. Andris ANDERSONS – Latvijas Organiskās sintēzes inst.

3. Dainis BALDZĒNS — TTC. Tālr.: 9691170. E pasts: dainis@ttc.lv

4. Dr. chem. Dagnija CĒDERE — LU. Tālr.: 7372575. E pasts: dag@latnet.lv  

5. Mag. chem. Jānis DZENĪTIS – PAS “Grindeks”. Tālr.: 7104216

6. Dr. paed. Mihails GORSKIS – Daugavpils PU. E pasts: mgorskis@apollo.lv 

7. LZA īst. loc. Emīlija GUDRINIECE — RTU. Tālr.: 7089271; 7322716. E pasts: gudr@ktf.rtu.lv

8. Silvija LAGZDIŅA — RTU. Tālr.: 7089217; 7562311. E pasts: slagzdina@mail.navigators.lv  

9. Dr. habil. sc. ing. Gundars MEŽINSKIS – RTU. Tālr.: 7089141. E pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv  

10. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante). — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv  

11. LZA īst. loc. Raimonds VALTERS – RTU. Tālr.: 6537092; 7089231; 7220725. E pasts: rvalters@latnet.lv  

     

 
Jūs esat 5418621. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs