Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Juridiskās terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Juridiskās terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 26. 03. 2001.  

1. Gunārs KUSIŅŠ (priekšsēdētājs) — LU Valsts tiesību zin. kat. lekt., LR Saeimas Juridiskā biroja vad. Tālr.: 7087154. E pasts: gkusins@saeima.lv  

2. Juris GROMOVS (līdzpriekšsēdētājs) — EIB Sektorpolitikas dep. vad. vietn. Tālr.: 7503103. E pasts: juris@eib.lv  

3. Elita EKTERMANE — Valsts kancelejas Juridiskā dep. vad. vietn. Tālr.: 7028893. E pasts: ektermane@mk.gov.lv  

4. Kristīne KRŪMA — LU Starptautisko un jūras tiesību zin. kat.

5. Kristīne JARINOVSKA — Tieslietu min. Eiropas integr. nod. vad. Tālr.: 7284375

6. Ieva LEJASISAKA — TTC vec. jurid. red. Tālr.: 7334539. E pasts: ieva@ttc.lv  

7. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante) — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv  

     

 
Jūs esat 5418705. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs