Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Dr. habil. sc. comp. Juris BORZOVS (priekšsēdētājs) — RITI direktors. Tālr.: 7611522. E pasts: juris.borzovs@dati.lv  

2. Dr. sc. comp. Ilze ILZIŅA (sekretāre) — RITI. Tālr.: 7067708. E pasts: ilze.ilzina@dati.lv  

3. Dr. habil. sc. comp. Aldis BAUMS — EDZI. Tālr.: 7558510. E pasts: baum@edi.lv

4. Mag. math. Ansis Ataols BĒRZIŅŠ — E pasts: ataols@latnet.lv  

5. Eduards CAUNA — Tālr.: 9259321. E pasts: cauna@parks.lv  

6. Jānis EKMANIS — IT Alise. Tālr.: 7030044; 9229223. E pasts: j.ekmanis@alise.lv  

7. Valters FEISTS — Tālr.: 9178517. E pasts: valtersf@parks.lv  

8. Ph. D., Dr. sc. h. c. Imants FREIBERGS — LITTA prezidents. Tālr.: 9117442. E pasts: if@lanet.lv  

9. Dr. sc. comp. Andrejs GOBZEMIS — RTU. Tālr.: 7089984. E pasts: gobzemis@edi.lv  

10. Dr. sc. ing. Margonis GRĪNHOFS — RITI. Tālr.: 7067728. E pasts: margonis.grinhofs@dati.lv  

11. Dr. oec. Māra JĀKOBSONE — SIA “DMG”. Tālr.: 7311821. E pasts: mara.j@dtmedia.lv  

12. Ing. Andris JAUTRUMS — DATI. Tālr.: 7067745. E pasts: andris.jautrums@dati.lv  

13. Inārs JĒKABSONS — Latvijas Valsts elektrosakaru insp. Tālr.: 7332672. E pasts: inars@latnet.lv 

14. Dr. sc. ing. Ansis KAVACIS — RTU. Tālr.: 7089204. E pasts: lauks@rsf.rtu.lv  

15. Dr. sc. comp. Jānis ĶIKUTS — LU MII. Tālr.: 7224728. E pasts: kikuts@latnet.lv  

16. Dr. sc. ing. Jānis LELIS — LTA izpilddirektors. Tālr.: 7227840. E pasts: jlelis@com.latnet.lv  

17. Aigars LINDENTĀLS — Satiksmes min. Sakaru dep. Tālr.: 7028107. E pasts: aigars.lindentals@sam.gov.lv  

18. Dr. habil. sc. ing. Jāzeps LOČMELIS — “Lattelekom” MP priekšsēdētājs. Tālr.: 7054884. E pasts: jazeps.locmelis@lattelekom.lv  

19. Gunārs MATISONS — RTU. Tālr.: 7089591. E pasts: gmdata@egle.cs.rtu.lv  

20. Mag. sc. soc. Anna MAULIŅA — LNB Bibl. attīstības inst. direktore. Tālr.: 7312793. E pasts: Anna.Maulina@lnb.lv  

21. Andris MELNŪDRIS — SIA “DMG”. Tālr.: 7311821. E pasts: andris.m@dtmedia.lv  

22. Maija OZOLA — LMT. Tālr.: 7773222. E pasts: maija.ozola@lmt.lv  

23. Mag. sc. comp. Uldis PRIEDE — Tilde. Tālr.: 7605001. E pasts: uldis.priede@tilde.lv  

24. Signe RIRDANCE — Exigen Latvia. Tālr.: 7032700. E pasts: signe_rirdance@exigengroup.lv  

25. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv  

26. Dr. phys. Gunta ŠLIHTA — LZA FEI. Tālr.: 7558680. E pasts: fei@edi.lv  

27. Leo TRUKŠĀNS — LU. Tālr.: 9250001. E pasts: leo@di.lv  

28. Mag. sc. comp. Andrejs VASIĻJEVS— “Tilde” Programmizstrādes direktors. Tālr.: 7605001. E pasts: andrejs@tilde.lv

29. Anrijs VĪTOLIŅŠ — “Tilde”. Tālr.: 7605001. E pasts: anrijs.vitolins@tilde.lv  

     

 
Jūs esat 5418630. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs