Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Hidroinženierzinātnes terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Hidroinženierzinātnes terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.  

1. LZA kor. loc. Ansis ZĪVERTS (priekšsēdētājs) — LLU. Tālr.: 3027294; 7563871. E pasts: ziverts@latnet.lv  

2. Dr. h. c. Astrīds FREIMANIS — Tālr.: 2267344

3. Dr. habil. sc. ing. Hilelis SEGALS — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst. (ŪZZI). Tālr.: 3027907. E pasts: uzzi@apollo.lv  

4. Dr. habil. sc. ing. Haralds SMILGA — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst.(ŪZZI). Tālr.: 3025541. E pasts: uzzi@apollo.lv  

5. Dr. habil. sc. ing. Jānis VALTERS — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst. (ŪZZI). Tālr.: 3025517. E pasts: uzzi@apollo.lv

     

 
Jūs esat 5418752. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs