Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Ģeoloģijas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Ģeoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 06. 2001. 

1. Dr. habil. geol. Igors DANILĀNS (priekšsēdētājs) — LU Ģeoloģijas inst. direktors, LU asoc. prof. Tālr.: 7331766

2. Mag. geol. Indra FEDERE (sekretāre) — LU Ģeoloģijas inst. Tālr.: 7333081

3. Dr. habil. geol. Ojārs ĀBOLTIŅŠ — LU prof. Tālr.: 7332627

4. Marta CIRŠA — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7325725

5. Mag. geol. Sigita DIŠLERE — LU asist. Tālr.: 7331766

6. Dr. habil. geogr. Guntis EBERHARDS — LU prof. Tālr.: 7336373

7. Mag. sc. env. Inga GAVENA — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7324489

8. Dr. geol. Vija HODIREVA — LU doc. Tālr.: 7331766

9. Dr. geol. Ervīns LUKŠEVIČS — LU doc. Tālr.: 7331766

10. Velta MARKVARTE — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7320022

11. Mag. geol. Ināra NULLE — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7320034

12. Dr. geol. Valdis SEGLIŅŠ — LU doc. Tālr.: 7331766

13. Dr. geol. Austra STINKULE — LU doc. Tālr.: 7331766

14. Dr. geol. Ģirts STINKULIS — LU doc. Tālr.: 7331766

15. Dr. geol. Vitālijs ZELČS — LU asoc. prof. Tālr.: 7332627

     

 
Jūs esat 5418628. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs