Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Enerģētikas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Enerģētikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.  

1. Dr. sc. ing. Kārlis TIMMERMANIS (priekšsēdētājs) —  Tālr.: 7089922; 7278846

2. Dr. sc. ing. Andrejs ZVIEDRIS (līdzpriekšsēdētājs) — Tālr.: 7089927

3. Dr. habil. sc. ing. Vladimirs ČUVIČINS — RTU. Tālr.: 7089939

4. Mag. sc. ing. Arnis DAUGULIS — Tālr.: 7328675

5. Mag. sc. ing. Sandis JERMUTS — “Latvenergo”. Tālr.: 7328720

6. Dr. sc. ing. Pēteris SAVEĻJEVS — Tālr.: 7677883

7. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv  

8. Mag. sc. ing. Arnis STALTMANIS — Dispečercentrs “Baltija”. Tālr.: 7779315

     

 
Jūs esat 5486395. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs