Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Ekonomikas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Ekonomikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 19. 02. 2001. 

1. LZA kor. loc. Raita KARNĪTE (priekšsēdētāja) — BO SIA ZA Ekonomikas inst. direktore. Tālr.: 7222830; 9411607. E pasts: apsis@ac.lza.lv

2. Dr. philol. Daiga BALTAISKALNA (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 9431992. E pasts: latv@lza.lv

3. Dr. oec. Ivars BRĪVERS — Banku augstskola. Tālr.: 7322801; 9463651. E pasts: Finansu@lba.lv

4. Dr. oec. Margarita DUNSKA — Banku augstskolas doc. Tālr.: 7322801; 9463651. E pasts: Margarita@lba.lv

5. Dr. oec. Ruta GRĒVIŅA — LU doc. Tālr.: 7034762. E pasts: rgrevina@latnet.lv

6. Dr. oec. Tatjana VOLKOVA — Banku augstskolas prorektore. Tālr.: 7322605. E pasts: Tatjana@lba.lv

     

 
Jūs esat 5418670. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs