Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Dzelzceļa transporta terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Dzelzceļa transporta terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 23. 04. 2001.

1. Dr. sc. ing. Jānis EIDUKS (priekšsēdētājs) — LDZ Ritošā sast. direkcija. Tālr.: 9531703; 5832852. E pasts: janis.eiduks@ldz.lv

2. Dr. sc. ing. Pēteris BALCKARS — RTU Dzelzceļa transp. inst. Tālr.: 7089666; 9532115. E pasts: peteris@dzti.edu.lv

3. Gunārs BIČOLS — Tālr.: 5836551; 9531407

4. Dr. chem. Vilnis KAŽOCIŅŠ — LDZ Ķīmijas tehnol. labor. Tālr.: 5832023. E pasts: vilnis@ldz.lv

5. Jānis KERUSS — LDZ Tehniskā insp. Tālr.: 5834421; 9531061

6. Juris MUKĀNS — LDZ Ritošā sast. direkcija. Tālr.: 9531702; 5832857. E pasts: juris.mukans@ldz.lv

7. Leonīds PUŠKINS — LDZ Ekonomikas daļa. Tālr.: 5834712

8. Dr. sc. ing. Boriss VULFSONS — Tālr.: 2263535

     

 
Jūs esat 5418745. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs