Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000. 

1. LZA īst. loc. Pēteris ZVIDRIŅŠ (priekšsēdētājs) — Tālr.: 7034787; 7034788. E pasts: zvidrins@lanet.lv

2. Mārtiņš BERGMANIS — Tālr.: 7034787

3. Dr. oec. Atis BĒRZIŅŠ — LU. Tālr.: 7034788

4. LZA kor. loc. Pārsla EGLĪTE — Ekonomikas inst. Tālr.: 7227474

5. Dr. oec. Ligita EZERA — Tālr.: 70 34787

6. Dr. oec. Zigrīda GOŠA — LU. Tālr.: 7034787

7. Mag. demogr. Aigars GREITĀNS — Tālr.: 7034787

8. LZA kor. loc. Juris KRŪMIŅŠ — LU. Tālr.: 7034794

9. Mag. oec. Kristaps LEŠINSKIS — LU. Tālr.: 7034786

10. Mag. demogr. Iveta PAVLINA — LU. Tālr.: 7034786

11. Uldis UŠACKIS — Centrālā statistikas pārvalde

12. Edvīns VĪTOLIŅŠ — Demogrāfijas centrs. Tālr.: 7034787

     

 
Jūs esat 5486341. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs