Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Botānikas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Botānikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000. 

1. Mag. biol. Diāna MEIERE (priekšsēdētāja) — mikoloģe. Tālr.: 7228250

2. Dr. philol. Inese ĒDELMANE (valodas konsultante) — Tālr.: 7226345

3. Mag. biol. Pēteris EVARTS — dendrologs. Tālr.: 2945460

4. Dr. biol. Ģertrūde GAVRILOVA — botāniķe. Tālr.: 2945422

5. Mag. biol. Māra KILĒVICA — fitopatoloģe. Tālr.: 7566594

6. Dr. biol. Viesturs ŠULCE — botāniķis. Tālr.: 2945422

7. Dr. biol. Edgars VIMBA — botāniķis. Tālr.: 2457650

     

 
Jūs esat 5418766. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs